DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Eksempel på klassekontrakt

Meis

Godt innemiljø i _______________________ skole

Miljøvern i klasse ____

Klassekontrakt om Aktiv MEIS

§1. Dårlig luft og lukter(Kjemiske forurensninger):

Vi vil ha minst mulig lukter i klassen (Det gjelder også parfyme). Yttertøy henger vi i gangen. Matrester, epleskrotter, appelsinskall, melkekartonger og matpapir skal ut av klasserommet med en gang vi har spist.

§2. Støv, søl, renhold:

Ingen skal bruke utesko inne. Vi setter dem ordentlig i gangen. Den som søler, tørker opp etter seg med en gang. Det gjelder også søle og vann fra uteskoene (bruk moppen som står i gangen). Alt som ikke er i bruk, ryddes bort (settes inn i skapene eller på lagerrom). Skaptoppene skal ikke være lagerplass. Vi avtaler med renholder hvordan hyllene våre kan holdes rene. Vi setter stolene opp på pultene når vi går hjem. Sand på gulvet skal tas med moppen, ikke feies med kost.

§3. Ut i frikvarterene. God lufting (Frisk luft!):

Alle skal ut i frikvarterene. Miljøvernerne ordner med at det gjennomluftes godt før neste time.
I timene skal alle lufteventiler og luftespalter være åpne og ikke tildekket.

§4. For varmt eller for kaldt? (Temperatur):

Målt temperatur skal være 20 - 23 grader, mer bare hvis det er varmt ute. Vi bruker klær som passer til varmen inne (ikke yttertøy på inne! Heller ikke caps!). Minst 80 cm fra ytterveggen med radiator eller panelovn og vindustrekk (kaldras). Ingen skal sitte i solsteik.

§5. Lys på arbeidsplass og tavle (Belysning):

Det skal være godt lys på tavlen og på arbeidsplassen (pultene). Vi sier fra hvis det er vanskelig å se skriften på tavlen. Ingen lysrør eller lamper skal blinke. Miljøverner sier fra til vaktmester ved feil

§6. Støy, bråk, orden:

Det skal være lett å høre hva læreren sier. Vi passer på å skrape minst mulig med stolene og lager ikke bråk. Alle holder orden på sakene sine! Skolesekken setter vi inn under stolen slik at det blir mest mulig fri plass på gulvet og lett å komme frem. Vi finner en god plass for annet utstyr (sykkelhjelmer, sportsutstyr).

§7. Samhold og trivsel:

Alle i klassen er veldig greie og snakker med andre på en hyggelig måte. Er det noen som blir uvenner, prøver vi å få til en skikkelig megling.

Vi tar hensyn til hverandre. I klassen vår skal ingen erte hverandre. Vi lar ikke noen andre mobbe klassekameratene våre. Tilfeller av mobbing rapporteres til klassens miljøvernere som har plikt til å rapportere dette videre til verneombudet.

Vi vil ha det pent rundt oss og finner ut sammen hvordan vi skal få til det. Ingen skal kludre, tagge eller grise til på bord eller vegger og sånt!

KLASSEKONTRAKT!
Alle i klassen er miljødetektiver. Når vi ser eller finner noe som er galt for innemiljøet vårt, ordner vi opp selv med en gang eller sier fra til en av miljøvernerne.

Dette er en avtale (kontrakt)! Dato:

Underskrifter: (alle i klassen skriver under)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidegenerelt om innemiljø i skoler og barnehagerEksempel på klassekontrakt

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø i skoler og barnehager