DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Konferanse om skoleanlegg i september 2008

Den 6. nasjonale konferansen om skoleanlegg arrangeres i Sandvika i september. Tema er fleksible skolebygg. Utdanningsdirektoratets rådgivningstjeneste er arrangør. Målgruppe er skoler, skoleledere, skoleeiere (politiske og administrative), forvaltere, brukere og andre tilretteleggere av skoleanlegg.

I invitasjonen heter det blant annet:
"Vi ønsker å rette oppmerksomheten mot det ”fleksible skoleanlegget”, der det legges til rette for varierte arbeidsmåter. Fleksibilitet innebærer også at skoleanlegget kan tilpasses lokalmiljøets behov over tid. Bærum kommune og Akershus fylkeskommune har strategier som vi får høre om, og de har flere gode eksempler på fleksible anlegg som vi får anledning til å besøke i løpet av konferansen. Bærum kommune er vertskap. Kommunen har arbeidet systematisk med rehabilitering og nybygging av sine skoleanlegg i en årrekke og har mye å fortelle og vise fram. Det samme gjelder de videregående skolene i Akershus fylkeskommune.
Les invitasjonen til konferansen

(Sist oppdatert 19. juni 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidegenerelt om innemiljø i skoler og barnehagerKonferanse om skoleanlegg i september 2008

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø i skoler og barnehager
skoler og barnehager
bygningen
drift og bruk