DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Skolelitteratur, Barnehagelitteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

Det foreligger grundige veiledninger for formålet, bl. a:

 • Andersen T, Kvendbø J F (1987): Inneklima i barnehager. Teknisk hygienisk forum, Oslo.
 • Bakke J V (1998): Inneklima i skolebygg – systematisering av miljømedisinsk forskning. Hvilke krav bør vi stille til inneklima i skolebygg. En utredning. Lærerforbundets informasjonshefter nr 7, 1998 (skår 1-2)
 • Flack, O (1997): Det er så tørr luft her. Inneklima og ventilasjon i praksis. Kommuneforlaget.
 • Flatheim G (1990): Håndbok for innemiljø. Rådgivende ingeniørers forening.
 • Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG)(1995): Ti bud for skoleanlegg.
 • Dørum S E, Gustavsen K,(1999): Fra paragraf til miljø. Driftsguide for skoler og barnehager. Kommuneforlaget, Oslo.
 • Egeland S, Hoff S A (1998): Barns utemiljø. Veileder om offentlige krav og retningslinjer. Kommuneforlaget, Oslo.
 • Gustavsen K: Barns innemiljø. Veileder i praktisk inneklimaarbeid i klasserommet og barnehageavdelinger. Kommuneforlaget, Oslo. ISBN 82- 446-0486-7.
 • Helse- og miljøtjenester (HMT) (1999): Miljøprosessen i skoler og barnehager.(Helse- og miljøtjenester, postboks 9374 Grønland, 0135 OSLO
 • Jenssen J A, Kvendbø J F (1999): Modell for håndtering av inneklima i kommunale bygninger. SINTEF:STF78A96108 (skår 1-2).
 • Kirke-, utdannings- og forskningdepartementet (1998): Hvordan lage sunt innemiljø i skolebygg? Veileder. F 4062. (Statens trykksakekspedisjon)
 • Kommuneforlaget(1997): Innemiljø i skolebygg. Veileder for bygging og rehabilitering.
 • Kommunenes sentralforbund (1995): Skoleanlegg – forbedring og fornyelse. Kommuneforlaget.
 • Norbäck D et al (1990): Volatile organic compunds, respirable dust, and personal factors related to prevalence and incidence of sick building syndrome in primary schools Br J Ind Med 47: 733-41 (Skår 1)
 • Norbäck D, Torgén M (1989): A longitudinal study relting carpeting with sick building syndrome. Environmental International 15: 129- 35 (Skår 1 (-2)
 • Lærerforbundet /Norges Astma- og allergiforbund (1998): Inneklima. Lærerforbundets informasjonshefter nr 7. (Lærerforbundet, Wergelandsveien 15, 0167 OSLO.
 • Nasjonalt Læremiddelsenter: MEIS-permene utviklet til MEIS- programmet.
 • SINTEF (1995): Inneklima i skolebygg ved nybygging og rehabilitering. Rapport STF11 A95065.
 • Sommerset D: Internkontroll. Helse, miljø og sikkerhet. Skole. Pedlex Norsk skoleinformasjon. ISBN 82-90635-60-5
 • Aas K (1999): Godt innemiljø for barn. Veiledning i kartlegning og tiltak. Høyskoleforlaget.
 • Se også: Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v (I-0848 B, Oslo 15.12.1995; Sosial- og helsedepartementet)- kan bestilles hos: Statens trykksakekspedisjon, Postboks 8169. Dep 0034 OSLO, telefaks 22 24 27 86.

Dyr i skolen. Litteratur.

 • Lõnnkvist, K., Hallén, G., Dahlén, S.E: m.fl (1999): Markers of inflammation and bronchial reactivity in children with asthma, exposed to animal dander in school dust. Pediatric Allergy Immunol 10: 45-52 (skår 1-2)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidegenerelt om innemiljø i skoler og barnehagerSkolelitteratur, Barnehagelitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø i skoler og barnehager
litteratur