DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Praktisk gjennomføring av egeninnsats med Aktiv MEIS .

Prosessen er beskrevet i detalj i boken av Kjell Aas: "Godt innemiljø for barn. Veiledning til kartlegning og tiltak", Høyskoleforlaget 1999. Den brukes som kursbok for KSM og Aktiv MEIS.

Mange kommuner og enkeltskoler har hittil engasjert professor Kjell Aas til å iverksette prosessen. Det har foregått på to forskjellige måter:

Selvlært opplegg:

  • Interesserte lærere, f.eks. verneombudet, kan utmerket godt tilrettelegge og gjennomføre dette på egen hånd ved å følge veiledningene.
    Kursopplegg: Kommunen eller gruppe av skoler arrangerer kurs i Kvalifisert skjønn metoden( 4-5 timer) og i Aktiv MEIS prosessen (3 timer). kursene.
    Deltakere (ca 30 personer) er potente KSM'ere og AM'ere (verneombud, undervisningsinspektør, andre interesserte lærere, evt supplert med vaktmetser/renholdsleder/helsesøster i deler av kursene.
  • Med alle kursdeltakerne gjennomfører så en utlært KSM'er KSM i noen klasserom på en utvalgt skole (3 timer inkl diskusjon)
  • Med alle kursdeltakere til stede gjennomfører KSM'er (eller Aas) oppstart av Aktiv MEIS for en klassegruppe ved en utvalgt skole(3 timer inkl diskusjon)
  • Resten gjennomføres av kursdeltakerne selv ved egne skoler.
  • Med kursmateriale (inkl. omtalte bok) til hver kursdeltaker og honorar til kursholderen blir kostnaden for dette ca kr 10-15.000,- pluss evt. reiseomkostninger. Med deltakelse av f.eks 5 skoler, blir dette meget rimelig for den enkelte skole i motsetning til neste alternativ.

  • 2. Den enkelte skole kan engasjere en kvalifisert person til å gjennomføre hele prosessen for skolen. Inkl. alt materiale blir kostnaden for dette 12.000,- - 15.000,- pr skole avhengig av skolens størrelse.

Kursene gir også god spredning av kunnskap og kompetanse i kommunene.

Etter hvert utdannes flere som kan assistere i dette, men det kan ta tid.
E-post: Kjell Aas for evt råd om tiltrettelegging.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidegenerelt om innemiljø i skoler og barnehagerPraktisk gjennomføring av egeninnsats med Aktiv MEIS

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om innemiljø i skoler og barnehager