DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

generelt om innemiljø i skoler og barnehager

Dokumenter:

Gevinst inn i fremtiden når elevene når sysselsettingsalder
Eksempel på klassekontrakt
Skolelitteratur, Barnehagelitteratur
Konsekvenser av dårlig inneklima
Muggsopp i skolen
Inneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg
Praktisk gjennomføring av egeninnsats med Aktiv MEIS
Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
Uteområdet
Miljøhemming, en skjult funksjonshemming. BOK av Kjell Aas 2011
Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
Er luften inne god nok?
Dokumentasjon, bevis og indisier
Konferanse om skoleanlegg i september 2008

 

DU ER HER :

Forsidegenerelt om innemiljø i skoler og barnehager

 

AKTUELLE KATEGORIER :
skoler og barnehager