DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Vinyllitteratur, PVClitteratur

P> "Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

  • Szende, B: Polyvinyl-chloride-induced lung disease. Indoor Environ 1994; 3: 248-253 (skår 1, 49 referanser NB)
  • Øie, L., Hersoug, L-G., Madsen, J Ø. (1997): Residential exposure to plasticizers and its possible role in the pathogenesis of astshma, Environmental Health Perspectives 105: 972-978 (skår 2 (-3), mange viktige av 59 referanser)
  • Jaakkola, JJ, Øie, L m.fl.(1999) Interior surface materials in the home and the development of bronchial obstruction in young children in Oslo, Norway. Am J Public Health 89: 188-92 (Skår 2)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidekjemiske agensVinyllitteratur, PVClitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
litteratur
kjemiske agens