DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Isocyanatlitteratur

  • Arbeidstilsynet best. nr 536: Fremstilling og bruk av polyuretanprodukter (Isocyanater).
  • Nordiska kommittén för byggbestämmelser, NKB (1994): Afprøvning og diskussion af forslag til kriterier for kemiske stoffers evne til at fremkalde allergi og overfølsomhed i hud og nedre luftveje. Sammenfattende rapport. NKB Utskotts- och arbetsrapporter 03, s 73 . (skår 1- fyldig litteraturliste)
  • Teknisk Ukeblad (1999): Den ignorerte helsetrusselen. Teknisk Ukeblad 146 (nr 41): 10-12

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidekjemiske agensIsocyanatlitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
luftforurensninger
litteratur
kjemiske agens