DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Hvordan vurdere kvaliteten av renhold?

Renholdskontrakter bør være resultatorientert og ikke bare bygge på en arbeidsbeskrivelse

Vurdering av renholdskvalitet har inntil nylig vært basert på estetiske krav og visuell bedømmelse, ofte gjennomført utfra ordspråket "det man ikke ser har man ikke vondt av". Den såkalte "Kvalifisert skjønn-modellen" (se dette) for vurdering av innemiljø gir råd om systematisering av kvalitetsvurderingen av renholdet bygger på enkle opplysninger og observasjoner.

I løpet av det siste tiåret har det imidlertid blitt utviklet objektive målemetoder, basert på støv på flater (smussavsetning) bl.a. med såkalt gel-tape og optiske måleteknikker for kontroll av renholdskvalitet.

Det kan brukes flere metoder:

  • Spesialstøvsuging der et bestemt areal støvsuges gjennom et spesialmunnstykke med innebygd filter. Oppsamlet støvmengde bestemmes ved veiing på analysevekt og støvtype vurderes med mikroskopi-
  • "Wipe-test" der et bestemt areal strykes med et bestemt, fuktet filterpapir. Støvmengden bestemmes med veiing på analysevekt (evt eter tørking).
  • Ekstraksjonsmetoder (gulvtepper) - forskjellige teknikker
  • Gel-tape som utføres med en gelatinpreparert tape (benyttes også av politiet i etterforskning).
  • "BM-dust detector"

Spesiell kompetanse i dette omnrådet has av cand real Steinar Nilsen, tidligere ISS Norge, nå SINTEF og av teknisk sjef i ISS Norge.

"BM-Dustdetector" er et bærbart laserbasert måleinstrument som brukes av en rekke nordiske konsulenter, rengjøringsbedrifter og forskningsinstitusjoner. Det har vist seg å være velegnet til blant annet kvalitetskontroll, renholdsplanlegging, metodeutvikling og innemiljøundersøkelser.

Instrumentet ble utviklet av det danske Arbejdsmiljøinstituttet i samarbeid med den nordiske rengjøringsbransjen, med støtte fra Nordisk Industrifond. Som en oppfølging av prosjektet ble det i 1992 utarbeidet felles nordiske bransjenormer for renholdskvalitet (10). Det vises til Støvdekke mm under Metoder.

I de senere årene har det skjedd en stor utvikling innen det renholdstekniske fagområdet. Ved å legge til rette for renhold, prioritere riktig, samt bruke moderne rengjøringsmetoder og kvalitetssikringsopplegg, kan man oppnå et rent innemiljø selv med begrensede ressurser. Renhold er blitt et eget høyskolefag!

Renholdsnormer: Den nordiske renholdsbransje har i fellesskap utviklet "normer" for renhold ut fra målt støvdekke på forskjellige flater der støv sedimenterer. Disse "normer" bygger på undersøkelser utført bare i kontorlokaler for voksne. Det er meget usikkert hvor relevante disse "normer" er for barn og for klasserom og andre lokaler i barnehager og skoler.

Statens Helsetilsyn har gitt forskrifter/grenseverdier for partikkelinnhold i luft ("svevestøv"), men uten at det er definert betingelsene for prøvetakingen som f.eks aktivitet og luftstrømmer i lokalet. Partikkelinnholdet i luft avhenger i stor grad av aktiviteten i lokalet, og det er derfor ikke mulig å sammenlikne funnene uten at dette holdes ensartet - og slik blir funnene meningsløse i forhold til Helsetilynets grenseverdier . Partikkeltelling kan ha mening bare under bestemte betingelser (se dette).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsiderenholdHvordan vurdere kvaliteten av renhold?

 

AKTUELLE KATEGORIER :
renhold