DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Renholdsplan og resultatkrav

Et godt renhold omfatter fjerning av støv og synlig smuss fra alle vannrette overflater som gulv, bord, hyller, skaptopper, lister, billedrammer, vindusposter osv. I tillegg bør eventuelle flekker fjernes. Alt dette får man ikke til daglig. I barenhager, skoler og yrkesbygg bør det lages avtaler (renholdskontrakter) som sikrer et godt renhold. Avtalen bør ikke bare være en beskrivelse av hva som skal gjøres, men inneholde klare resultatkrav. I boligen blir rengjøringen gjerne litt tilfeldig avhengig av tid og lyst, men også der kan det være lurt å ha en renholdsplan. Renholdet av boligen kan ndu vurdere sloik det er beskrevet (og gitt skår for kvalitet) i KSM for boliger.

Renholdsplan for barnehager, skoler, yrkesbygg

For barnehager, skoler og yrkesbygg bør det foreligge en detaljert plan med beskrivelse av hva som skal rengjøres, hvor hyppig og hvordan rengjøringen skal foretas. Det skal samtidig stilles klare krav til resultatet, og legges inn kontroller av det. Planen bør omfatte:

  • Rengjøring av gulv og arbeidsbord i alle bruksarealer (daglig)
  • Hygienerengjøring av toaletter og evt våtrom (daglig)
  • Rengjøring av alle høye, vannrette flater og lister inkl. evt hengende armatur (6-12 ggr årlig)
  • Rengjøring av vegger som lett tilsmusses opp til brystningshøyde (1-2 ggr pr år + evt flekkfjerning)
  • Rengjøring av andre vegger og tak (hovedrengjøring evt årlig, men glatte vegger og tak behøver kanskje ikke rengjøres mer enn med 2-4 års mellomrom!
  • Rengjøring av åpne bokhyller, reoler etc (varierende behov, men iallfall årlig. Se løsningen i Aktiv MEIS for elevenes reoler i klasserom (nedenfor)
  • Rengjøring av tekstiler, møbler og tepper (se nedenfor)
Rengjøring av tepper, møbler o.l. Smusskjulende overflater som tepper og stoppede møbler må rengjøres ekstra grundig.

For rengjøring av tepper anbefales følgende metoder og frekvenser:

  • Daglig støvsuging med god støvsuger
  • Jevnlig teppebørstesuging (ukentlig, helst oftere) med støvsuger med roterende børster ("teppebanker" er ikke godt nok).
  • Jevnlig ekstraksjonsrens (minst 1 gang pr. år NB! Husk god utlufting!)

Noen andre detaljer

Vertikale lodne overflater som gardiner, tekstiltapeter, veggtepper etc. må også rengjøres forholdsvis hyppig. Det samme gjelder skjulte smussdepoter som skaptopper, bak panelovner og radiatorer, senger og sengetøy, gulv under senger, badekar og dusjkabinetter, i oppvaskbenker og lignende. Sistnevnte steder er viktige som følge av høy fuktighet og risiko for vekst av muggsopp og andre mikroorganismer.

For øvrig er det viktig å konsentrere den daglige innsatsen mot de overflatene som vi er mest i kontakt med, såkalte "person-nære flater". Eksempler er gulv i barnerom og barnehager, arbeidsbord, skolepulter og lignende. Slike overflater bør rengjøres grundig hver dag. Rengjøringfrekvenser for andre overflater vil avhenge av type støvdepoter og smussbelastningen.

Kontroll av rengjøringen

Oppdragsgiveren bør selv eller med en utpekt ansvarlig person foreta uanmeldte kontroller av resultatet av rengjøringen. Kontrollen bør gjennomføres sammen med renholder/ renholdsleder. Den kan gjøres ganske enkelt med varianter av "svigermorprøven". For omfattende kontrolloer kan det være prqaktisk å bruke korte biter av en rull gazebind til å bedømme smussmengden med "svigermorprøven".

Det kan også gjennomføres strengere og mer krevende kontroller f.eks. med støvdekkemetoden ("Dust detector"), men vanligvias klarer man seg utmerket uten. Kontro9lol med partikkeltelling i luft er meningsløst.

Noen kommentarer Undersøkelser foretatt i barnehager i Danmark (8) har vist direkte sammenhenger mellom frekvenser for daglig renhold og øyeirritasjoner. Undersøkelsen viste at omfanget av øyeirritasjoner økte og tåreproduksjonen ble dårligere etter at frekvenser for grundig rengjøring av gulv og inventar ble redusert fra henholdsvis 3x og 1x pr. uke, til henholdsvis 1x og 1/2x pr uke.

For skoler og barnehager er det utarbeidet egne forskrifter (9) som blant annet omhandler renhold. Disse sier følgende:

"Ved skoledagens begynnelse skal alle rom som er i bruk være rengjort, godt utluftede og tørre. Minst en gang årlig, fortrinnsvis i løpet av sommerferien, skal det foretas hovedrengjøring".

Hovedrengjøring omfatter alle de overflater som ikke rengjøres i det daglige renholdet, det vil si vasking av vegger og tak, rens av tepper, oppskuring og boning av harde gulv, skifting og vask av gardiner, pussing av vinduer, og støvsuging av bøker og annet "hyllefyll". Frekvens avhenger også her av smussbelastningen.

Se om renhold under Kvalifisert skjønn metoden, se Renhold i skoler-

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsiderenholdRenholdsplan og resultatkrav

 

AKTUELLE KATEGORIER :
renhold