DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne

WHO Europa etterlyser tiltak mot innendørs fukt og muggsoppvekst
Den europeiske seksjonen av Verdens helseorganisasjon har sendt ut en melding der det understrekes at det er betydelig helserisiko ved å bo eller oppholde seg i inneklima med fuktskade og muggsoppvekst.
WHO har tidligere utarbeidet veiledning (guidelines) mot fukt og muggsopper og for ventilasjon (noe som ofte har sammenheng) Guidelines er omtalt i , men er foreløpig ikke publisert.

Nå forberedes nye fremstøt der WHO vil samle inn flest mulig rapporter om relevante intervensjonsstudier i boliger, barnehager og skoler.
Planen er at rapportene skal vurderes av en ekspertgruppe og at dette skal munne ut i nye og mer detaljerte veiledninger. Beskrivelse og hvordan en kan gå frem for å medvirke finnes hos den europeiske seksjonen .

(Sist oppdatert 3. januar 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideventilasjonWHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne

 

AKTUELLE KATEGORIER :
skoler og barnehager
sopp og mugg
fukt
ventilasjon
om innemiljø og inneklima