DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

ventilasjon

Dokumenter:

Hvorfor ventilasjonssystem i barnehager, skoler og kontorbygg etc?
Ventilasjon drift og forhold
Utlufting. Utbaking.
KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
Ventilasjon i yrkesbygg
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
Balansert ventilasjon og luftfuktighet
Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
Ventilasjonstyper
Er luften inne god nok?
Kopimaskin, avgasser og personvern

 

DU ER HER :

Forsideventilasjon

 

AKTUELLE KATEGORIER :
drift og bruk