DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSM for yrkesbygg 14. Belysning

Belysningsnivået kan måles med luxmeter og vurderes i forhold til normer for de forskjellige "synsfunksjoner" kombinert med andre faktorer som bestemmer lysets kvalitet: bl.a. dagslysforhold, lyskildenes farge-egenskaper, kontrast og skyggevirkninger, farger på omgivelsene, blending, flimring, blinking.

Selskapet for Lyskultur har litteratur, jfr f.eks. Detaljert tabell over belysningskrav i publikasjon nr 1. Et Luxmeter som gir øyeblikkelig svar, kommer på 1.500,- - 2.000,- kr.

Eksempel: Belysning på arbeidsplass skal være på 500 - 1000 lux avhengig av hvor krevende arbeidet er (søm og tegning krever 1000 lux). Reduksjon på inntil 10 % og alle andre forhold tilfredsstillende gir skår 2, en reduksjon på 10 - 20 % gir skår 3 og dårligere gir skår 4.

Lysrør med skarpt hvitt lys øker skår med 1 skåretrinn. Flimrende lysrør, blendende lys, skjærende farger på veggene gir økning med1-2 skåretrinn, avhengig av graden. Manglende dagslys for oppholdsrom gir skår 4, forholdsvis lite dagslys skåres med 2 eller 3. Skyggekasting på arbeidssonen (feil lyspunkt for arbeidsbord, kartruller skygger for noe av tavlen) trekker ned osv.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidebelysningKSM for yrkesbygg 14. Belysning

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
ENØK / HENØK
drift og bruk
kvalifisert skjønn-metoden
yrkesbygg
belysning