DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

sopp og mugg

Dokumenter:

Mikroorganismer i innemiljø
Muggsopp i skolen
Endotoksin- og Mykotoksin-litteratur
Hussopp
Endotoksin, mykotoksin og glukaner
Fuktskadesykdom
KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
Muggsopper ute og inne
WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
Lukt
Påvisning og fjerning av muggsopp
Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange

 

DU ER HER :

Forsidesopp og mugg

 

AKTUELLE KATEGORIER :
spesielle problemer
mikroorganismer