DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Presseklipp: "Kjæledyr gir ikke allergi-risiko" og "La skitten gro!"


Aftenposten magasin: helse&velvære 31.1 oktober, 2002 (Journalist Camilla Aadland).
"Kjæler seg fri fra allergi"
"Barn som vokser opp med kjæledyr hjemme, kan ha mindre risiko for å få allergi enn andre barn. Men alle bør likevel ikke ha dyr".
Kommentar
Her har journalisten heldigvis fått med seg reservasjoner, men henvendelser hit med e-post og pr telefon viser at oppslaget i sin helhet fungerer som et råd til foreldrene om å skaffe seg et dyr. Da kan det gå helt galt!


Dagsavisen 29.august 2002 (Per Christian Langset):
"Pelsdyr forhindrer allergi hos barn. Les artiklen på nett.

KOMMENTAR
Budskapet i overskriften er halvt sant og halvt løgn. Mange kunne hatt det meget bedre om journalistene hadde - og brukte - et helseforum der de kunne sikre at de tolket og formidlet budskapene riktig. Journalisten i Dagsavisen har klokt nok tatt med ekspertkommentarer i sitt oppslag, men overskriften er likevel villedende!

(Denne kunnskapsbanken brukes av mange jourmalister som melder tilbake at de får god hjelp slik).


Aftenposten søndag 4. mars 2001:

"Kjæledyr gir ikke allergi-risiko"
"Folk som holder kjæledyr har ikke større risiko enn andre for å utvikle allergi mot dyrene"


Dagsavisen søndag 4. mars 2001:

"Kjæledyr gir ikke lettere allergi"
"Folk som holder kjæledyr har ikke større risiko enn andre for å utvikle allergi mot dyrene, viser en undersøkelse utført av lungeavdelingen ved Regionsykehuset i Trondheim."

Kommentar:
Så enkelt er det dessverre ikke! Mange kan komme til å angre hvis de forholder seg til det budskapet.

Den nevnte undersøkelsen er vitenskapelig holdbar, men gir ikke grunnlag for bastante konklusjoner.

Det er ikke bare kontakten med dyr som teller, men mye annet, og det er ikke undersøkt. Det lar seg heller ikke undersøke på grunn av manglende kunnskap og manglende metoder og ressurser.

Den forskningen som mediene henviser til, gir ikke noe absolutt enten/eller svar. Det er ikke slik at alle i den gruppen som hadde kontakt med dyr hjemme, slapp allergi og at alle de andre fikk allergi. Nei, det er ofte ganske små forskjeller og ofte så små at de så vidt godtas av statistikeren. Det er heller ikke vanskelig å finne undersøkelser med det motsatte resultat.

Kort og godt: noen med allergirisiko er heldige, andre er uheldige Vi kan ikke på forhånd peke ut hvilke barn som vil vinne og hvilke som vil tape i dette ”lotteriet”.

Budskapet burde være:

  • Noen barn med allergirisiko slipper å bli allergiske mot dyr som de har kontakt med.

  • Andre av slike barn blir allergiske mot dyr som de har hjemme, og noen blir allergiske mot dyr selv om de ikke har dem hjemme.

  • Det ser ut som dyrehold i noen tilfeller kan beskytte mot allergiutvikling, og andre ganger fører til allergi. Vi vet ikke hvorfor det er slik, men vi vet at mange andre forhold enn akkurat dyrekontakten kan spille en rolle.

  • Ingen kan forutsi hvordan det vil gå.

  • Allergi mot dyr skaper så mange problemer for barnet og hele familien at det ikke er lurt å ta noen risiko!

Heldig eller uheldig?


Noen er heldige, andre er uheldige.


Statistikk kan brukes og misbrukes i mange sammenhenger. Det vil ikke forundre om det skulle komme et sensasjonsoppslag om at "barn til foreldre som bruker brune sko, har mindre risiko for å bli allergiske enn andre barn"


Les mer i dokumentene:
"Dyrehold"
og
Forebygg allergi

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidehusdyrPresseklipp: "Kjæledyr gir ikke allergi-risiko" (men så enkelt er det ikke!)

 

AKTUELLE KATEGORIER :
allergi
husdyr