DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

luftkvalitet

Kategorier:

uteluft
inneluft
luftforurensninger

Dokumenter:

KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
Luktlitteratur
KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
Luftkvalitet og karbondioksid (CO2)
Ventilasjon i yrkesbygg
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
Syk av inneklimaet på skolen
Frisk luft. Uteluft
Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange
Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler

 

DU ER HER :

Forsideegen boligluftkvalitet

 

AKTUELLE KATEGORIER :
bygningen
egen bolig