DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

egen bolig

De fleste av oss tilbringer omtrent 90% av tiden vår innendørs, og 60-70% av dette er hjemme i vår egen bolig. Inneluften er vanligvis mer forurenset enn uteluften. Det er derfor ikke uvanlig at et dårlig innemiljø i hjemmet kan utløse såvel hodepine og trøtthet som allergier og astma.

Informasjonen på de påfølgende sidene er i stor grad basert på barns helse. Barn er mer sårbare enn voksne (og forbruker 50% mer luft enn voksne i forhold til kroppsvekten). Et innemiljø som er akseptabelt for barn er godt nok for voksne. Et innemiljø som er akseptabelt for voksne kan derimot være skadelig for barn.

Mange tror sikkert det er fryktelig dyrt å bedre innemiljøet. Det er ikke nødvendigvis riktig. Det er mange måter å bedre innemiljøet på. Kanskje finner du tips du kan benytte for å bedre innemiljøet i ditt hus her.

Kategorier:

generellt om egen bolig
materialer og byggeprosesser
drift og bruk
luftkvalitet
spesielle problemer
ergonomi og sikkerhet
uteområdet
fukt
ENØK / HENØK

Dokumenter:

Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
Faktablad
Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
Stønadsordninger
Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
Balansert ventilasjon og luftfuktighet
Bruk av rom i kjeller eller sokkeletasje
Ventilasjonstyper
Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
Er luften inne god nok?
Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange

 

DU ER HER :

Forsideegen bolig