DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Kjemisk luftforurensning. Gass.

Dette dokumentet er revidert for å inngå i e-bok serien Miljøkjemi og vi

Vi omgir oss med og puster inn et stort antall kjemiske stoffer, dels som gass og dels i partikler eller båret som last på støv

  • De fleste forekommer i lave gasskonsentrasjoner som er uskadelige for de fleste mennesker, kan gi plager ved overfølsomhetog helseskader for mange andr ehvis de konsentreres opp (f. eks. i støv)

  • Det er vanskelig og ofte umulig å peke ut ett bestemt stoff i gassform i innemiljøet som sikkert er sykdomsfremkallende

  • Enkelte individer har sannsynligvis særlig lav toleranseterskel (spesifikk kjemisk overfølsomhet?) for visse kjemiske stoffer eller kombibnasjoner av slike

  • Inneluft er betydelig mer forurenset av kjemi enn uteluft, men forurensninger i uteluft som kommer inn, øker belastningen

  • Måling av kjemiske stoffer i gassform iinneluft (VOC, TVOC) er som oftest lite hensiktsmessig (og dyrt).


Ill:K.Aas)

Vi omgis daglig av et meget stort antall kjemiske agens i gassform. Noe av dette absorberes etterhvert til materialer i omgivelsene og ikke minst til støvpartikler, men det vil alltid være en viss mengde av mange agens i gassform - i kjemisk balanse med omgivelsene - mellom absorpsjon og desorpsjon. Mye av dette binder seg til tilgjengelig støv (depotstøv) og følger så med støvet når det virvles ut som svevestøv (se dette).


(Ill.K.Aas)

Det kommer gasser utenfra og fra bygningsmaterialer + innredning+ installasjoner + renhold + vedlikehold + matlagning + pynt + toalett/bad + pynt + hobby + dyr og mennesker + diverse aktiviteter + bakterier + muggsopper + ++

Vi vet altfor lite om hvordan flertallet av kjemiske stoffer i innemiljøet virker på oss, men noe vet vi. Mye tyder på at en god del av kjemiske stoffer som vi får inn i oss gjennom inneluften, er skadelig.

For å sette det på spissen med et sitat fra professor Sten Olav Hansen (NTNU, Trondheim): "Hadde enkelte av de stoffer vi omgir oss med, vært medisiner, ville de trolig ikke vært tillatt solgt i Norge. I det minste ville de vært reseptpliktige!"

Vi forurenser selv inneluften ganske betydelig. Hver time puster vi ut ca 40 g vann og vel 30 g karbondioksid og utskiller en god del organiske stoffer. Tabellen viser noen eksempler:

Kjemiske avdunstinger fra mennesker (mg utskilt pr døgn)
Aceton 50 +/- 30
Acetaldehyd 6 +/- 2
Eddiksyre 3 +/- 3
Smørsyre 44 +/- 20
Ethylalkohol 45 +/- 20
Methylalkohol 74 +/- 5
Phenol 10 +/- 1,5

Dette er ufarlige stoffer i de konsentrasjoner som finnes inne, men bidrar til kroppslukt og "dårlig, innestengt luft".

Måleenheter

Konsentrasjonen av gasser - dvs flyktige kjemiske agens i luft - angis på foskjellig måte. Vannlig er angivelsene:

vektenhet pr kubikkmeter luft som for eksempel antall milligram (mg/m³) eller antall mikrogram (ug/m³),

volumprosent som for eksempel 0,1 vol%,

ppm = parts per million som for eksempel 1000 ppm som betyr at det er 1000 liter av gassen i 1 million liter luft/gassblanding.

1000 ppm tilsvarer altså 0,1 vol%.

Normer/grenseverdier angis ofte med spesiell midlingstid, dvs gjennomsnittskonsentrasjonen over 1 time, 8, timer, 24 timer osv.

se mer om Måling av VOC

Les også om GrenseverdierforVOC

Virkning på helse
Vi vet lite om virkning påhelse av de enkelte VOC i inneluft
Det er imidlertid vist at noen grupper av VOC samlet kan føre til objetivt sporbare reaksjoner i kontrollerte eksponeringsforsøk

(Sist oppdatert 7.september 2012)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideKjemisk luftforurensning. Gass.

 

AKTUELLE KATEGORIER :
kjemiske agens