DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Husstøv

  • Husstøv er nesten utrolig mangfoldig sammensatt og ulikt fra hus til hus.
  • Støvet kommer fra utemiljøet, byggmaterialer, innredninger, møbler, tekstiler, husholdnings- og hobbymaterialer, matvarer, mikroorganismer, etc. Noe kommer også inn med det vannet (alger) vi bruker.

  • I mange husstøv utgjøres en betydelig andel av hudavfall

  • Det dreier seg om både organiske og uorganiske komponenter med ulik egenkjemi. I tillegg binder partiklene til seg kjemiske stoffer fra luften.


Vi mennesker flasser av store mengder hudrester som blander seg i husstøvet. I enkelte boliger kan hudavfall utgjøre over 80% av husstøvet. Det er ikke merkelig at husstøvmidd som lever av menneskeflass, trives godt i mange boliger.

Husstøv er utrolig mangfoldig sammensatt og inneholder mange uhumskheter!

I andre boliger kan det være andre komponenter som dominerer, og mengdene er alltid avhengig av kvalitet og omfang av renhold.
Det er ofte utilstrekkelig renhold og dermed mye svevestøv som er mer eller mindre forurenset med kjemiske stoffer, som skaper inneklimaproblemer.

I støvet er det også et yrende liv i tillegg til husstøvmiddene. Det kan inneholde nesten usynlige insekter og midd - levende og døde - og deres ekskrementer. Husstøv inneholder også myriader av mikrokopiske, primitive organismer som muggsopper, bakterier og alger. Avhengig av vekstbetingelsene kan disse bidra betydelig til husstøvets kvaliteter (se muggsopper ( mykotoksiner),  alger,  bakterier ( endotoksiner).

Organisk materiale kan opptre som allergener i IgE mediert allergi. Pesticider, endotoksiner og mykotoksiner kan virke som adjuvans for sensibilisering og bidra til inneklimasyke (lukt, hodepine, inflammasjon etc).

Støvet inneholder ofte bly og polyaminohydrokarboner (PAH) som trekkes inn fra trafikkerte områder. Særlig i støv fra teppegulv kan det være høyt blyinnhold og dette kan være den viktigste eksponeringskilden overfor småbarn. Det kan ta over ett år med normalt renhold å fjerne blystøvet fra et teppegulv - selv om all ny tilførsel stanses.

I en undersøkelse i Bærumskolene ble det påvist signifikant sammenheng mellom forekomst av støv på høye flater (potensielt svevestøv med kjemiske forurensninger som last) og mange inkl hyppigere forkjølelser, hodepine, dårligere konsentrasjonsevne):

Høyt støv/støvsum og sykdom/plager i barneskoler

Symptom Statistisk signifikans
Irriterte slimhinner p = 0,001
Tett nese, nysing, snue p < 0.001
Hyppige forkjølelse p = 0,001
Hodepine* p = 0,006
Tung i hodet* p = 0,001
Konsentrasjonsproblemer* p = 0,002
Uvel, slapp* p = 0,006
Veldig trett* p = 0,003

*Forklaringen på slike allmennsymptomer i forhold til støv/svevestøv må være at støvet inneholder og/eller bærer med seg kjemiske stoffer som virker når de trenger inn i oss fra respirasjonskanalen.

Les om:Støv og svevestøv

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideHusstøv

 

AKTUELLE KATEGORIER :
støv