DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Miljøkjemi og vi: Utfordringer for helsevesenet

(Denne artikkelen hører til prosjektet Miljøkjemi og vi. Se innholdsfortegnelsen der og ta en titt på forordet!)

Helsevesenet skal være helsefremmende og sykdomsforebyggende.
Det gjelder hele befolkningen, men med særlig omtanke for de mest utsatte, de sårbare. Alle fostre er sårbare. Alle spedbarn og småbarn er sårbare. Rundt puberteten og kanskje også i en eller flere perioder senere i livet er alle sårbare. Store deler av befolkningen er sårbare og risikanter for folkesykdommene våre uten å vite nok om personlig risiko.
Her stiller helseetaten svakt. Føre-var-prinsippet er godt etablert når det gjelder isbjørn og annet dyreliv på Svalbard, men tanker om miljøkjemisk rådgivning og tiltak til pasienter og risikanter ut fra det samme prinsippet synes helt fremmed for mange i helsevesenet.
Altfor beskjeden satsing på forebygging har gjort at mange i dag opplever store deler av etaten mer som et "sykevesen" (Aas, 2012).

Det vil være gledelig om fastleger, helsestasjonens sykepleiere og jordmødre hadde innsikt bl.a. i miljøkjemi som er omtalt i miljøkjemi og foster,
hormonhermere,
stoffer som krever oppmerksomhet ,
Verstinger
og Miljøkjemi og mat.

Etter en rekke personlige stikkprøver har det vist seg at nær sagt alle mangler til og med det som burde kategoriseres som elementær kunnskap.
Det er ikke helsepersonalets feil. Alle stikkprøvene viser en enorm vilje til å yte mer og til å skaffe seg mer kunnskap for forebyggende tiltak.

Ansvaret ligger i Stortinget, Helsedepartementet og underavdelinger (der Helsedirektoratet skiller seg fordelaktig ut tross begrenset finansiering).

Ansvaret ligger også i universitetene som meget bedre kunne utnytte det store potensialet i samvirke mellom forskjellige fakulteter i forskning og undervisning.

Oppgavene står i kø.
Det er riktig nok mye informasjon tilgjengelig på nettet og i brosjyrer fra myndighetene og forskjellige pasient- og interesseorganisasjoner. Både i Folkehelsas kunnskapsbase om kjemikalier og helse,
Helsebiblioteket,
Matportalen
og også Er det farlig har mye nyttig informasjon ,men også mange åpne spørsmål.

Mye er oppsummert i Miljøkjemi og vi. Det er bare å lese - og velge!

Det ville være flott om noen med tilstrekkelig faglig bakgrunn, autoritet og myndighet studerte dette med tanke på at Føre - var - prinsippet gjelder like meget for mennesker som for andre pattedyr på jorden.

Prinsippet og skal følges når:

  1. det eksisterer betydelig vitenskapelig usikkerhet
  2. det eksisterer scenarier eller modeller som vil gi vitenskapelig sannsynlighet for mulig skade
  3. usikkerhet ikke kan reduseres på kort sikt uten å samtidig å overse andre viktige faktorer
  4. mulighetene for ødeleggelse er tilstrekkelig stort for nåværende eller for fremtidige generasjoner eller på annen måte moralsk uakseptabelt
  5. det er nødvendig å handle nå, siden utsettelse av tiltak vil gjøre det vanskeligere eller mer kostbart å handle senere.

Dette er jo en presis beskrivelse av dagens situasjon for oss mennesker i forhold til miljøkjemi der det kan introduseres 12 000 nye stoffer hvert døgn, og noen stoffer krever oppmerksomhet! .
Deler av dette bør være allmenn folkeopplysning.
Kunnskap om slike stoffer, forekomsten (mye, middels, lite eller ikke) i dagligvarer bør f.eks. være inkludert i matvaretabellen og bør deklareres på aktuell emballasje.

Dette og anvisning om helseriktig tilberedning bør omtales i en lettlest brosjyre til alle husstander og helsestasjoner samtidig med tilgjengelighet på nettet. En utvidet utgave med fordypningsstoff bør være obligatorisk i utdanning og videreutdanning av helsepersonell, ernæringsfysiologer, matprodusenter og kokker.
Introduksjon av dette bør følges av brukerundersøkelser med tilrettelegging for relevant forskning.

Helseetaten har ansvar og store utfordringer i dette området, men trenger nært samarbeid både med andre etater og fagfolk for å få noe til.
Med så mange uløste gåter og økende forekomst av alvorlige folkesykdommer, kan det haste!

Temaet fortsetter som vist i innholdsfortegnelsen

(Sist oppdatert 16.august, 2013)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMiljøkjemi og vi: Utfordringer for helsevesenet