DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Miljøkjemi og el-intoleranse

Denne artikkelen hører til prosjektet Miljøkjemi og vi. Se innholdsfortegnelsen der og ta en titt på forordet!)

Mange mennesker hevder at de blir syke av bestemte elektromagnetiske felt og kaller det el-allergi. Dette dreier seg ikke om allergi! Man bør bruke betegnelser som el-intoleranse eller el-overfølsomhet. (eng: electrosensitivity).

Dette er omtalt i en tidligere artikkel i inneklima.com, men er fortsatt gjenstand for forskning og kontroverser.

Det kan dreie seg om forskjellige belastninger.
Mange opplever hudproblemer med kløe og rødflammethet, særlig i ansikt og på halsen i forbindelse med arbeid foran dataskjerm.
Dette kan ofte skyldes at støv som er negativt ladet opp av skjermen, blir trukket inn i kontakt med positivt ladet hud og slimhinner. Med kjemisk last på støvet blir det irritasjon med kløe i huden og svie i øynene (Skulberg og medarbeidere,2001).

Da er det ingen grunn til å kalle det el-intoleranse, for det er en normal reaksjon på irriterende støv. Dette avhenger av dataskjermen og inneklimaet med temperatur, luftfuktighet, renhold, bruk av tepper, loddenfaktor etc. og forekomst av syntetiske stoffer i stolseter og klær.
Med nyere dataskjermer som i liten grad skaper statisk elektriske felt, er det blitt mindre av slike plager.

Mange rapporterer imidlertid el-intoleranse uten sammenheng med skjermarbeid. De blir syke i nærheten av forskjellige strømførende apparater og ledninger. I tillegg til hudproblemer med kløe og svie i øynene er det mange som klager over hodepine, tretthet, svimmelhet og andre nevrofysiologiske symptomer.
Mange hevder at de får hodepine når de er i nærheten av utstyr som kan omgis av elektromagnetiske felter, slik som mobiltelefoner, TV-apparater, lysrør, glødelamper og varmekabler.

Svenske undersøkelser viser at personer med astma- og allergiproblemer blir lettere rammet, og kvinner oftere enn menn.

Det dreier seg om plager som ikke kan påvises objektivt. Da er det ikke mulig å stille noen diagnose og bevise den objektivt. Plagene kan skyldes andre forhold.
De kan bl.a. være stressfenomener og kan også likne på forskjellige former for ”inneklimasykdom” bortsett fra at plager opptrer også utendørs.

I kontrollerte undersøkelser av el-overfølsomme personer har man ikke funnet noen entydig sammenheng mellom elektromagnetiske felt målt på stedet, og pasientens plager. I noen slike forsøk har vedkommende fått plager ved synet av utstyr som de trodde var aktive, men som var inaktive (eng. sham exposure).

Slike undersøkelser har ført til konklusjoner om at el-intoleranse dreier seg om rene psykologiske fenomener, mens de el-overfølsommes interesseorganisasjon Felo har hevdet at de eksponeringsforsøk som er publisert, ikke har vært hensiktsmessig utført.

I Sverige er det hevdet at det der er så mange som 200 000 personer med el-intoleranse. Når så mange hevder å bli syke pga. el-intoleranse, så må problemet tas på alvor! Men det er kontroversielt og stadig gjenstand for drøfting og konfliktfylte tolkninger.

Ved Karolinska Institutet i Sverige har forskeren Lena Hillert disputert for doktorgraden over emnet ”Hypersensitivity to electricity”. Hun fant ingen bevisbare holdepunkter for fenomenet ”el-allergi”(Hillert, 2001),men det er jo ikke sikkert at hun lette på de riktige stedene i sentralnervesystemet (se senere).

WHO har utarbeidet et faktaark om elektromagnetisme og intoleranse og en rapport fra en internasjonal workshop om elektromagnetisme. Begge illustrerer usikkerheten i dette området.

I boken Miljøintoleranse, en skjult funksjonshemming er El-intoleranse omtalt meget kortfattet fordi det ikke var noe vektig å tilføye i dette omstridte området bortsett fra (Sitat)
Hit hører spørsmål om sammenheng med C-fibre og ionekanaler som ellers omtales i denne boken (Sitat slutt).

Allerede i 1992 hevdet McLeod , Liboff og Smith (1992) at elektromagnetiske felt kan endre ionekanalers form og virke på ioneutvekslingen i utsatte celler.
Senere ble det hevdet at slike endringer kun oppstår i så sterke felter at det dreier seg om temperatureffekter (Mohammadzadeh, Mobasheri og Arazm, 2009).
Det synes å være enighet om at temperatureffekten kan skade hjernen ved langvarig bruk av mobiltelefon holdt tett mot øret, men Shen, Chao og Du (2007) hadde før dette undersøkt effekten av et moderat statisk magnetisk felt på ionekanaler for kaliumtransport i utvalgte nerveceller (trigeminus). Deres funn tyder på at magnetiske felt kan endre ionekanaler uten temperatureffekt.

Dette forskningsfeltet er fortsatt åpent for forskere som vil undersøke om el-overfølsomhet kan skyldes genetisk eller ervervet svekkelse av viktige funksjoner i sentralnervesystemet.

Det er et stort behov for diagnostiske metoder utviklet fra bekreftede funn i basalforskning. Det krever stor presisjon for symptomer på el-intoleranse kan skyldes andre miljøkjemiske forhold (Bracken et al, 1998).

Litteratur

  • Bracken MB, Belanger K, Hellenbrand K, et al.(1998) : Correlates of residential wiring code used in studies of health effects of residential electromagnetic fields. Am J Epidemiol. 148: 467-474.
  • Hillert L (2001): Hypersensitivity to electricity. Symptoms, risk factors and therapeutic intervention. Thesis, Karolinska Institutet, Stockholm.
  • McLeod BR, Liboff AR, Smith SD. (1992): Electromagnetic gating in ion channels. J Theor Biol.158:15 -31. Abstract.
  • Mohammadzadeh M, Mobasheri H, Arazm F. (2009): Electromagnetic field (EMF) effects on channel activity of nanopore OmpF protein. Eur Biophys J. 38:1069-78.
    Nettversjon
  • Shen JF, Chao YL, Du L. (2007): Effects of static magnetic fields on the voltage-gated potassium channel currents in trigeminal root ganglion neurons. Neurosci Lett 2007 415:164-8.
  • Skulberg KR, Skyberg K, Eduard W, Goffeng LO, Vistnes AI, Levy F, Kjuus H (2001).Effects of electric field reduction in visual display units on skin symptoms. Scand J Work Environ Health.27:140-5. Abstract.

Temaet fortsetter som vist i innholdsfortegnelsen

(Sist oppdatert 7.august, 2013)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMiljøkjemi og el-intoleranse