DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Hussopp

  • Hussopp kan forårsake betydelige skader med å "ete opp" treverk og svekke mur
  • Dette finnes ofte i gamle bygg (bygårder) der kombinasjoner av treverk, mur, fuktighet og temperatur omkring 20oC gir gode forhold for veksten

  • Hussopp forårsaker vanligvis ikke sykdom direkte, men indirekte på grunn av samtidig vekst av muggsopper (se Muggsopper ute og inne.


Hussopp lever av cellulosen i treverk, men er avhengig av kalk og fukt. Langvarig fuktighet der det er kombinasjoner av treverk og mur representerer alltid en fare for vekst av hussopp. Den lever i mur, og lever av treverk.
Den vokser best når den selv har det tørt, men må ha vann som den henter gjennom lange myceltråder som fungerer som sugerør.
Hussopp trives best i temperaturer omkring 20>sup>oC. Veksten stoppes av kulde og temperaturer over 40oC, men sporene ("frøene") overlever og ka starte ny vekst når betingelsene for det er gode. Dette er ikke uvanlig når gamle, fuktskadede loft i bygårder av mur blir ominnredet til loftsleiligheter, men ellers er hussopp vanligst i kjellere. Der vil grunnmuren gi startgrunnlaget for vekst. Derfra kan den imidlertid "ete" seg oppover i murveggene. Da kan den hente fukt og kalk gjennom myceltrådene flere meter unna vekststedet.

Faresignaler


Hussopp bør mistenkes hvis trepanelet eller tregulv begynner å bule eller slå sprekk, malingen flasser av, rødbrunt støv uten annen sannsynlig kilde,lukt av sopp (ikke nødvendigvis mugg) inne.
Får du mistanke, bør du tilkalle ekspert. Da er det best å ha en forsikring mot hussopp og få eksperthjelp gjennom forsikringsselskapet (evt Norsk Hussopp Forsikring for eiere av bygårder).
Vanligvis må alt soppbefengt materiale (mur og treverk) fjernes helt med god margin inn i friskt materiale. Alternativt kan hele bygningen varmebehandles (60oC i bortimot et døgn. Det siste er et aktuelt, men meget kostbart alternativ for bevaringsverdige, fredede bygninger.


Det dreier seg om noen hovedtyper råtesopper.

Ekte hussopp (Serpula lacrymans):

Denne soppen viser seg ved et hvitt eller gråhvitt belegg av mycel ofte kombinert med brune fruktlegemer som lager rødbrune sporer. Fruktlegemene kan ha størrelse og utseende som brunsvidde pannekaker med ru overflate. Soppen kan dekke store flater med tillegg av et betydelig lag av relativt kraftige mycelstrenger der hver streng kan bli mer enn blyanttykke. Strengene kan trenge gjennom murfuger og kan transportere vann og næringsstoffer og dermed vekstbetingelser over relativt lange avstander (over 10 meter!). Med alderen blir mycelstrengene sprø. Mycel og strenger kan ofte vokse over uorganisk materiale.

Denne soppen gir en betydelig og dypt trengende råte med sprekkdannelser og relativt rask destruksjon av tremateriale. Den vokser i fuktighet 20-55 % og aller best i temperaturer oppunder 20°C. Soppen dør ved oppvarming til over 50°C, men tåler inntørking. Ved tilførsel av fuktighet kan veksten gjenopptas. Sanering krever derfor gjennomgripende tiltak på alt infisert og mycelholdig materiale - med sikkerhetssone på minst 50 cm i friskt tre.

Dødt mycel bl.a. i murfuger mm kan gi godt næringsgrunnlag for muggsopper!

Kjellersopp (coniophora puteana) Dette er en vanlig råtesopp og særlig der trematerialer utsettes for mye fuktighet (20-80%). Den har et tynt og nærmest skorpeformet og brunt fruktlegeme som ligger tett mot underlaget. Overflaten er småknudret ("vortete"). Angrepet er mest uttalt langs med årringene. Overflatemycel behøver ikke finnes, men er mørkegrå eller nesten sorte. Det hender at overflaten på trevirket ser helt fin ut selv om kjernen er fullstendig nedbrutt. Inntørking stopper veksten, men den kan blusse opp igjen etter flere år hvis det kommer ny fuktighet. Sopptrådene vokser et godt stykke inn i tilstøtende ved uten at treet virker sykt på overflaten. Sanering krever en god sikkerhetssone i friskt tre, minst 20 cm og helst noe mer. Soppen tåler tjære og kreosot! NB Det er kjern3eveden som er mest utsatt slik at kjemisk overflatebehandling vanligvis har liten effekt.

Huspluggsopp (Paxillus panuoides)

Denne kan vise seg på overflaten som typiske sopplegemer - brunfarget, kjøttfulle og myke sopper! Den vokser der det er meget fuktig (mer enn 70%). Ikke sjelden finnes den i på tremateriale i krypkjellere. Den kan trives i temperaturer ned til + 5-6°C, men liker best noe høyere temperaturer. Den overlever tørkeperioder selv om veksten da stanser.

Tømmersopp ( Antrodia sp,)

Det er flere arter av disse som går under navnet "hvit tømmersopp". De kan forveksles med ekte hussopp.

Tømmersopp trives best i høy fuktighet og relativt høytemperatur (bad, takkonstruksjoner med kondens eller lekkasje). Den viser seg som hvite eller lysegrå puteformede fruktlegemer med fine porer på undersiden. Myke, hvite mycelstrenger kan danne et tydelig overflatebelegg. Soppen fører til betydelig sprekk - og klossdannelse i treverket.

Påvisning av hussopp.

Hussoppene påvises ved grundig inspeksjon spesielt i fuktig materiale. Det er ofte nødvendig å fjerne dekkende materialer og undersøke under paneler, gulvplanker og annet gulvbelegg. Prøver bør tas ved gjennomskjæring og/eller boreprøver der det foreligger mistanke.

Lukt av sopp/muggsopp er grunn til å lete. Det er noen hunder som er trent opp til å snuse seg frem til soppkilder på samme vis som ved jakt på narkotika. Ved mistanke er det å anbefale at man henvender seg til profesjonelle firmaer. Best kjent er Mycoteam som er profesjonelle og godt kvalifisert i denne sammenheng.
Er huseieren forsikret mot hussopp, vil vanligvis forsikringsselskapet hjelpe til med å få tilkalt ekspert.


Spørsmål om sopplukt i loftsleilighet

For tre år siden kjøpte vi en flunkende ny (og lekker) loftsleilighet i en gammel bygård på Frogner.
Vi trives godt, men nå synes vi det lukter litt innestengt med en snev av "lukt av gammel kjeller".
Vi venter en baby om tre måneder. Hva bør vi gjøre for å være sikre på at inneklimaet er godt nok for en nyfødt?

SVAR: Godt spørsmål! Les først Godt innemiljø for barn
og Babyværelset.
Les også Ventilasjonsserie) for god ventilasjon er viktig for helsen!
Mange loftsleiligheter og særlig soverom der lages med for dårlig luftskifte. Det gir risiko for kondens som igjen kan føre til mer eller mindre skjult vekst av muggsopper. OBS! Et ikke uvanlig problem i loftsleiligheter i gamle bygårder er hussopp. Hussopp ligger ofte mer eller mindre i dvale i kjellermur som er utsatt for fukt. Der vokser de dårlig fordi temperaturen der egner seg dårlig for vekst.
Når det så lages loftsleiligheter, kan temperaturforholdene bli gunstige der slik at hussopp "søker " seg dit selv om loftet i seg selv er tørt. Soppens hyfer fungerer som sugerør fra den fuktige kjellermuren slik at soppen kan formere seg i den gunstige temperaturen i veggen der oppe. Det tar gjerne et par-tre år, men så kan soppen faktisk sprenge på så noe av veggen buler. Man kan heldigvis merke lukten lenge før det, også fordi det kan komme litt muggoppvekst.
Se anbefalte tiltak i dokumentet om hussopp her.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideHussopp

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sopp og mugg