DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Oppsummering så langt


(Denne artikkelen hører til prosjektet Miljøkjemi og vi. Se innholdsfortegnelsen der og ta en titt på forordet!)

Før beskrivelser av kjemiske stoffer som (kanskje) kan skade oss, kan det være nyttig å minne om noen hovedtrekk i oss selv som kan bidra til risiko eller helse

 • Hver av oss har vår egen, individuelt sammensatte biokjemi med mange komponenter og variabler i et internt, samvirkende nettverk.

 • Skade, overstimulering eller hemming av en komponent kan ha vidtrekkende konsekvenser.

 • Sannsynligvis har ingen av oss den helt perfekte og risikofrie sammensetningen.

 • Ingen av oss vet hvor vi har eller kan få risikofylte biokjemiske enheter eller mekanismer, men de fleste av oss har og får sårbare sider i dette mangfoldige og kompliserte kjemiske samspillet.

 • Vi kan eksponeres for titusener miljøkjemiske stoffer som er ukjente for kroppen. Det skapes nye forbindelser hver dag.

 • Miljøkjemi har mange veier inn i oss.

 • Vi har mange gode forsvarsmekanismer mot kjemiske inntrengere, men dårlig mot kjemi og støvbåret kjemi som pustes inn.

 • Foster kort tid etter befruktningen, spedbarn og småbarn er særlig sårbare.

 • Arv og miljø (genetikk, epigenetikk og eksponeringer) samvirker og er avgjørende for mye

 • Forskningsbasert kunnskap om samvirker mellom miljøkjemi og biokjemi er svært ufullstendig.

 • Mye av dette kan ikke utforskes slik at en får bevis som er vitenskapelig godkjent. Både praktiske og etiske forhold gjør det umulig å tilfredsstille krav til forskning for samvirke mellom miljøkjemi og biokjemi.

 • Vi bør følge føre-var-prinsippet.

 • Noe er imidlertid godt dokumentert. Atopisk allergi er blant de som er best dokumentert fra kliniske funn til kjemi på molekylært nivå.

 • Med grunnlag i den kunnskap vi har om menneskers biokjemi, kombinert med kvalifisert (logisk) skjønn, bør det være mulig å forholde seg på en balansert, helsefremmende måte ikke bare til de kjente, men også til de mest sannsynlige miljøkjemiske risikomomenter.
  Det kan samtidig skåne den naturen vi er avhengige av.

 • Miljøkjemiske forhold som krever vår oppmerksomhet, blir omtalt i de følgende tekster.

Temaet fortsetter som vist i innholdsfortegnelsen .

(Sist oppdatert 22 juli, 2013)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideOppsummering så langt