DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Betinget refleks. Spinal (= ryggmargs-) sensitivisering

(Denne artikkelen hører til prosjektet Miljøkjemi og vi. Se innholdsfortegnelsen der og ta en titt på forordet!)

(Dette er en utvidelse av et tidligere dokument om Betinget refleks)
Vi har alle erfart på forskjellige måter hvordan kroppen kan lære inn automatiske reaksjonsmåter, dvs. betingede reflekser.

Er du sulten, kan lukten av stekt bacon, biff eller grillet lammekotelett (hvis du synes det er godt) få munnen til å flyte av spytt. Ja, bare tanken på et godt måltid kan være nok. Da kan du få munnen full av vann og kanskje det rumler litt i magen også.
Hvis du derimot har vært soppforgiftet noen gang, og det lukter stekt sopp, kan du bli kvalm og uvel i hele kroppen. Det er helt normalt og slik kroppen skalfungere.
Detsamme kan skje ved noen sykdommer-og er like normalt.

Når en bestemt sansning gjentatte ganger følges av en egen kroppslig reaksjon, kan det føre til en innlæring slik at den sansningen ubevisst og automatisk utløser den samme kroppslige reaksjonen. Etter hvert kan reaksjonen utløses bare ved tanker på den aktuelle sansingen.Dette er en normal fysiologisk prosess.

Slike innlærte reflekser er en del av vårt normale samspill mellom sansning og nervesignaler med virkninger i det autonome nervesystemet.
Dette ble vist første gang av den russiske forskeren Pavlov i eksperimenter med hunder. De ble operert slik at spytt og magesaft ble ledet fra gapet til en beholder på utsiden av halsen. Hver gang hundene ble foret, ble det samtidig ringt i en bjelle. Etter kort tid ble det ringt med bjellen uten at hundene fikk mat. Likevel begynte spytt og magesafter å flomme Bjellelyden (sansningen) satte hundenes kjertler i gang for fullt.

Betinget refleks dreier seg altså ikke om overfølsomhet, men kan virke slik når slike reflekser fører til smerte eller annen uønsket kroppsrefleks. Når en og samme sansning (for eksempel lukt) oppleves gjentatte ganger samtidig med en spesiell kroppslig reaksjonsmåte (for eksempel astma eller hodepine og følelse av utmattelse), kan det føre til innlæring slik at kroppen reagerer automatisk (eller autonomt) på samme måte ved samme sansning (lukt).
Det er ikke ”noe psykisk unormalt”, men en normal kroppslig (somatisk) reaksjonsmåte knyttet til det autonome nervesystemet.

Henrik Ibsen kjente godt til betingede reflekser slik det kommer frem i det innledende verset i hans selvbiografiske dikt Mindets Magt:


Bjørn som danser pga spinalsensitivisering,med kopling av sanset musikk og opplevelse av smerte ,se antydet nevronformidling.Ill.K.Aas©)

”Hør, ved De hvordan en dyretæmmer
får lært sin bjørn hva den aldri glemmer?
I en bryggerkedel han binder dyret
så blir det tæt under kedlen fyret,
Imidlertid han på positivet
spiller for bamsen: ” Fryd deg ved livet!”
Af smerte knapt kan den lodne sanse
den kan ikke stå, og så må han danse,
og spilles siden den melodi ham,
fluks farer en dansende djævel i ham.”

(Les hele diktet Mindets Magt)

Innlæring med betinget refleks er et fenomen som mange foreldre drar nytte av i oppdragelse av småbarn. Pottetrening er et eksempel på det.

Ryggmargsensitivisering (spinal sensitivisering)
Betinget refleks formidles gjennom nervebaner via ryggmargen uavhengig av hvordan du ellers føler deg og utenfor din vilje, og kalles derfor også spinal (ryggmargs-)sensitivisering eller spinal sensibilisering.
Det er meget mulig at noen tilfeller av sykdommer som gjentatte ganger forverres ved eksponering for luftforurensninger med særegne lukter (tobakksrøyk, parfyme, rose, stearin os, eksos o.l.) kan bli dårlige også på grunn av betinget refleks som et tillegg til den direkte biokjemiske reaksjonen ved lukten eller ved synet av kilden til lukten.
Det er ikke mulig å avgjøre med noen diagnostisk metode om det er slik.

Det er bl.a. beskrevet astma som ble utløst av synet av en rose. Rosen var kunstig,og observatøren tolket dette som indikasjon på at astma var psykisk. Det var sannsynligvis en feiltolkning, for reaksjonen var typisk for en betinget refleks.
Hos mennesker med hyperreaktive luftveier er kroppen (det autonome nervesystemet) vant til å reagere med astma ved sterke dufter som for eksempel av roser. Da kan synet av roser være nok for å sette i gang en betinget refleks. Også det må betraktes som en helt normal innlært refleks med spinal sensitivisering.

Også slike reaksjoner formidles fra sanseorganene via ryggmargen og ut til effektororganene (NB glatte muskler). Det er en fysiologisk innlæring og slik det autonome nervesystemet fungerer normalt og ikke noe psykisk avvik.
Noen reflekser er medfødt uten krav til innlæring. Hit hører f.eks. blunkereflekser og reaksjoner med tilbaketrekning ved smerter som skyldes ytre skade.

Tilsvarende reflekser kan også bidra til og kan forsterke smertereaksjoner. Via ryggmargen sendes signaler som får oss til automatisk å trekke oss unna fra kilden til smerten eller kanskje endre stilling e.l. hvis smerten kommer innenfra.
Fra ryggmargen sendes smerteopplevelser til hjernen. Vi blir bevisst på den.Refleksen kan forsterkes med nevrotransmitteren glutamat. Dette fenomenet tilsier tidlig intervensjon av tilbakevendende og potensielt kroniske smerter(Knardahl,2001).

Litteratur
Knardahl S (2001): Kroniske smerter – gjør vi alt galt? Tidsskr Nor Lægeforen 121: 2620 -3. Nettversjon

Temaet fortsetter som vist i innholdsfortegnelsen .

(Sist oppdatert 5.juli, 2013)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideBetinget refleks. Spinal (= ryggmargs-) sensitivisering