DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Miljøkjemi og vi - og religion


(Denne artikkelen hører til prosjektet Miljøkjemi og vi. Se innholdsfortegnelsen der og ta en titt på forordet!)

I forbindelse med dette prosjektet er det kommet mange tilbakemeldinger som handler om gudstro fra vidt forskjellige ståsteder.
Tro er vanskelig å diskutere. Det krever varsomhet. Trosbekjennelser kan ikke forklares eller bortforklares gjennom forskningsbasert kunnskap og er ikke tema for dette prosjektet.

Mange av disse e-postene er så velskrevet og vitner så mye om velvilje og godhet at de kunne virket misjonerende på sitt vis. Brevene har undertoner av medmenneskelighet og -bemerkelsesverdig nok- toleranse for andres tro.
De avkrever sympati og respekt for avsenderne. men siden temaet er utenfor denne nettsidens formål, blir de ikke besvart på noen konkret måte.

Hovedtrekk av innholdet refereres kortfattet i det følgende.

Troende både fra kristne og muslimske trossamfunn kommenterer tekster bl.a. i "Liv er kjemi", "Du er fabelaktig" og om utviklingslæren i "Gener".
De hevder at alt dette er "Guds" eller "Allahs" verk. Troen gir trøst og styrke. Livet ville være meningsløst for dem uten troen på skapelsen, en allmektig gud og på et godt liv etter døden for dem som følger Guds eller Allahs vilje.

Agnostikere skriver om de samme tekstene at det er litt vanskelig å forstå hvordan alt det fabelaktige ved livet har kunnet utvikle seg, men at det er enda vanskeligere å forstå at det skulle være et guddommelig skaperverk.
De tror ikke på noen Gud eller Allah, men er usikre fordi de ikke kan vite.
Noen av dem kaller seg altruister, men altruisme er egentlig en filosofisk betegnelse som betyr en samfunnsorientert moral i motsetning til egoisme. Her stiller de på like linje med ateistene.

Ateister tror ikke på noen gud eller noe liv etter døden. Noen berømmer prosjektets vektlegging av forskningsbasert kunnskap, men vet at det finnes mange fremstående vitenskapsmenn og -kvinner som er dypt troende katolikker, protestanter, pinsevenner, eller muslimer.
De begrunner sin egen manglende tro (som egentlig også er en tro) med at religionene er så selvmotsigende at det er umulig å tro på dem. Det begrunnes slik:1/ Hvis guden er allmektig må han eller hun enten være likeglad med hvordan mennesker har det , eller guden leker med mennesker på en ondskapsfull måte Den guden kan ikke være både allmektig og god. 2/ Menneskeheten har utviklet seg annerledes enn guden ønsket. Da er den guden ikke allmektig.

Buddhister blir nevnt som en viktig religion i noen e-poster, men buddhisme var opprinnelig ingen gudstro.
Den er en filosofi med tro på at mennesker som arbeider med seg selv for å oppnå kunnskap, fred i sinnet og godhet overfor andre, har mulighet til å oppnå indre harmoni (nirvana).
Etter hvert er denne filosofien utviklet i flere retninger med religiøse undertoner fra hinduisme der nirvana oppfattes mer som forskjellige paradisiske belønninger etter døden


Det er sikkert mange som har sterke synspunkter om dette, men denne nettsiden ønsker ikke flere henvendelser om det.
Temaet fortsetter som vist i innholdsfortegnelsen .

(Sist oppdatert 5.juli, 2013)
Kjell Aas ©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMiljøkjemi og vi - og religion