DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Sjekkliste for brannvern

Her er det en sjekkliste som bør brukes minst en gang i året for å sikre mot brann. Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din! Blir svaret NEI noen steder, må det utbedres!
Utskrift?
Boksene for avkryssing kommer ikke med i utskrift på vanlig måte. Det beste er å merke sjekklisten med eller uten avkryssinger, kopiere dette og lime inn i et tekstdokument (Word).Det kan så skrives ut og lagres for senere bruk.
NB Denne sjekklisten er kopiert fra boken Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009 .dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt bare til eget bruk i egen barnehage og evt. som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av Kjell Aas.

SJEKKLISTEN

 • Finnes det brukbare rømningsveier fra alle soverom og oppholdsrom uansett hvor det skulle brenne i huset? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Vet alle hvilken rømningsvei de skal bruke og hvordan de skal bruke den i tilfelle brann? JA, NEIVet ikke , Skal bli ordnet snarest

 • Vet alle at de skal ringe nødtelefon 110 til brannstasjonen, snakke rolig og oppgi riktig adresse tydelig? JA, NEI,Skal bliordnet snarest

 • Kjenner alle som kan bruke telefon også nødnummer 112 til politiet og 113 til ambulanse? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest
  Er det et passe stort brannslukkingsapparat eller egnet vannslange for brannslukking i hver etasje? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Er vannslangen for brannslukking lang nok til å nå frem til alle rom? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Er vannslangen fast montert til vannkran eller lett å montere for alle? JA, NEI,Skal bliordnet snarest

 • Er det lett å komme til brannslukkingsutstyret? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Blir brannslukkingsapparatet kontrollert og vendt opp ned noen ganger årlig? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Vet alle voksne og barn i skolealder hvordan brannslukkingsutstyret skal brukes? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Finnes det et lett tilgjengelig brannteppe på kjøkkenet eller på steder der det brukes frityr- eller fonduegryter? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Vet alle voksne og store barn/unge hvordan brannteppet skal brukes? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Har alle oppholdsrom, åpne romløsninger og soverom røykvarslere? JA, NEI,Skal bliordnet snarest

 • Har du kontrollert hver måned – og siste måned – at alle røykvarslerne fungerer som de skal? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Skifter du batteriene i røykvarslerne minst en gang årlig? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Skifter du røykvarslere som er blitt gamle (10 år)? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Er du sikker på at alle elektriske apparater inkludert TV, kontakter og ledninger er i orden og brannsikre? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Er det trygg avstand mellom alt varmeavgivende utstyr og brennbare materialer? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Er det bare brannsikre holdere og mansjetter for alle stearinlys? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Står alle stearinlys og lysestaker støtt uten risiko for å falle? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Holdes alle tente stearinlys langt unna gardiner, hengende papir o.l.? JA, NEI,Skal bliordnet snarest

 • Slukkes alle stearinlys når et rom forlates? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Sikres det mot ildsprut fra åpen peis når rommet forlates? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Renses filtret i kjøkkenavtrekket for fett minst hvert halvår? JA, NEI,Skal bliordnet snarest

 • Blir filtret i tørketrommel kontrollert og renset regelmessig? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Har alle vennet seg til å trekke støpselet ut av kontakten etter bruk av brødrister, vannkoker, kaffetrakter, strykejern og andre termostatregulerte elektriske apparater? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Trekkes støpsel for fjernsynsapparat, radio og høyttaleranlegg osv. ut av kontakten når boligen forlates for noen dager? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

(Sist oppdatert 14.november, 2012)
Kjell Aas©

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSjekkliste for brannvern