DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Sjekkliste for balansert ventilasjon

Du trenger frisk luft hjemme! Ved anskaffelse av balansert ventilasjonssystem bør denne sjekklisten brukes som en kravliste! Ved balansert ventilasjon er vedlikeholdet avgjørende viktig. Derfor er det nødvendig å kontrollere at det fungerer så godt som mulig. Ellers blir luftskiftet for dårlig for de fleste. Denne sjekklisten bør følges minst en gang hvert år og fortrinnsvis om høsten. Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din!
Utskrift?
Boksene for avkryssing kommer ikke med i utskrift på vanlig måte. Det beste er å merke sjekklisten med eller uten avkryssinger, kopiere dette og lime inn i et tekstdokument (Word).Det kan så skrivesut og lagres for senere bruk.
Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009 .dvs. copyright Kjell Aas©.
Utskrift er tillatt bare til eget bruk i egen barnehage og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av Kjell Aas.

SJEKKLISTEN
Svaret bør være JA på alle spørsmålene! Blir svaret NEI for noen forhold, må det utbedres!

Luftinntaket

 • Er luftinntaket plassert høyt og fritt? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er luftinntaket fritt for smuss og rusk? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er luftinntaket vendt mot ren luft? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er luftinntaket plassert slik at det ikke kan fange opp forurenset luft fra avkastventil? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er luftinntaket beskyttet mot nedbør og ising? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er luftinntaket plassert på et skyggefullt sted? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Kanalene

 • Er det anvendt spirokanaler (faste rør, ikke fleksible)? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Kan kanalene inspiseres for tilsmussing? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Kan kanalene renholdes? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det anvendt relativt korte vannrette kanalstrekk? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Filtre

 • Er det montert filter (posefilter eller elektronisk filter) for filtrering av all inntaksluft? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det enkelt å skifte eller rengjøre filtre? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Skiftes posefiltre eller rengjøres elektrostatiske filtre før det lukter av dem? JA, NEI, Skal bli gjort snarest

 • Renses kjøkkenfiltret årlig? JA, NEI, Skal bli gjort snarest

 • Foreligger det tydelige anbefalinger om bytte eller rensing av filtre? JA, NEI, Skal bli undersøkt snarest

 • Har du lest om filterbytte noe sted? JA, NEI, Skal bli gjort snarest
  Varmegjenvinner

 • Er det montert aggregat for varmegjenvinning? JA, NEI, Skal bli gjort snarest

 • Har aggregatet for varmegjenvinning forvarmer? JA, NEI, Skal bli undersøkt snarest

 • Foreligger veiledning og rutiner for avriming? JA, NEI, Skal bli ordnet snarest

 • Er det sikret mot fukt fra avriming? JA, NEI, Skal bli ordnet snarest

 • Er det lett å komme til for stell/ bytte av aggregater i varmegjenvinner? JA, NEI, Skal bli forsøkt snarest

 • Er det tydelig og god veiledning om bruk av varmegjenvinner? JA, NEI, Skal bli ordnet snarest
  Vifter

 • Er det brukt energieffektive vifter? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Kan hastigheten (gjennomluftingen) reguleres etter behov? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er viftene innregulert slik at de gir minst mulig støy? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Gir viftene fra seg en helt jevn summing? JA, NEI

 • Kontrolleres viftefunksjonen årlig? JA, NEI,Skal bli ordnet snarest

 • Er du sikker på at vifterem er i orden? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Ventiler

 • Er det ventiler/don og/eller spalter i alle bruksrom og lagre som trenger luftskifte? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det friskluftsventiler og/eller spalter i tillegg til anleggets ventiler/don i alle bruksrom og lagre som trenger luftskifte? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er tilluftsventiler rene? JA, NEIVet ikke , Skal bli ordnet snarest

 • Er tilluften frisk og uten lukt? JA, NEI, Skal forsøke å ordne snarest

 • Er avkastventiler rene? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er ventiler og don plassert slik at det ikke blir trekk i oppholdssoner? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er ventiler og don plassert slik at det ikke blir kortslutning mellom tilluft og avkastluft? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er møbleringen slik at den ikke sperrer for ventiler/don? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke og ordne snarest

 • Viser prøver med lett papir, røykblåser eller lignende at alle ventiler fungerer slik de skal? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Kontrolleres ventilfunksjonen årlig? JA, NEI,Skal bli gjennomført snarest
  Generelt

 • Er inneluften god i alle rom hele døgnet? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Fungerer avtrekk på kjøkken godt? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Fungerer avtrekk fra våtrom godt slik at det ikke dannes kondens på kalde flater? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Kan det fyres på peis eller i ovn uten røyknedslag (evt ved å åpne vindu eller dør ut)? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest
  Styring, drift og vedlikehold

 • Forelå eller foreligger klartekstet kravspesifikasjon for installasjon av ventilasjonsanlegget? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Har leverandøren gjennomført funksjonskontroll i henhold til kravspesifikasjon for ventilasjonen? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Er det en tilgjengelig, klartekstet håndbok/brukerveiledning? JA, NEIVet ikke , Skal bli ordnet snarest

 • Er evt. CO2 sensorer for styring plassert fjernt fra tilluftsventiler, og slik at de avspeiler personbelastningen? JA, NEIIkke aktuelt , Skal undersøke snarest

 • Er evt temperatursensorer plassert i god avstand fra alle varmekilder? JA, NEIIkke aktuelt , Skal undersøke snarest

 • Er det tillatt og enkelt å åpne vinduer, uteluftsventiler og dører ved behov? JA, NEIVet ikke , Skal forsøke å få til snarest

 • Kan brukerne påvirke gjennomluftingen etter behov? JA, NEIVet ikke , Skal forsøke å få til snarest

 • Drives ventilasjonssystemet helkontinuerlig uten stans om natten og utenom brukstid for bygget? JA, NEI,Skal ordne snarest

 • Ved evt redusert drift utenom bruk av rommene (f.eks. nattsenking), økes driften igjen minst 4 timer før rommene tas i bruk igjen? JA, NEI, Skal bli ordnet snarest

 • Gjennomføres en egnet kontroll 2 ganger i året? JA, NEI,Skal bli gjennomført snarest

 • Inspiseres kanalsystemet for smuss 1 gang i året? JA, NEI,Skal undersøke mulighetene snarest

(Sist oppdatert 14. november, 2012)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSjekkliste for balansert ventilasjon