DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Sjekkliste for temperatur i oppholdsrom

Her er det en sjekkliste som bør brukes minst en gang i året for å sikre riktige temperaturforhold samtidig som det gjennomføres tiltak for helse- og energiøkonomisering. Se Oppvarming anno 2012. Skriv ut sjekklisten og ta en runde for å sjekke boligen din! Blir svaret NEI noen steder må det utbedres!
Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009 .dvs. copyright Kjell Aas©.
Utskrift er tillatt bare til eget bruk i egen barnehage og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av Kjell Aas.

Utskrift?
NB! Boksene for avkryssing kommer ikke med i utskrift på vanlig måte. Det beste er å merke sjekklisten med eller uten avkryssinger, kopiere dette og lime inn i et tekstdokument (Word).Det kan så lagres for senere bruk. SJEKKLISTEN

SJEKKLISTEN

 • Har dere orientert dere om energiøkonomisering ved kontakt med det regionale ENØKsenter/ENOVA/”Energihuset” e.l.? JA, NEI, Skal gjøre det snarest

 • Har dere høst/vinter kontrollert at det er god isolasjon og tetting av vinduer og utgangsdører med effektive tetningslister? JA , NEIVet ikke , Skal bli gjort snarest

 • Er ventilasjonen kontrollert i alle rom med den sjekklisten som passer for boligen? JA , NEIVet ikke , Skal bli gjort snarest

 • Unngår dere å ta inn eller bruke sånt som kan forurense inneluften, for å slippe ekstra lufting? JA , NEI, Skal bli gjort snarest

 • Skjer ekstra lufting i den kalde årstid bare med kortvarig gjennomtrekkslufting og ikke med lufting med åpent vindu fra en side av rommet i lengre tid? JA , NEI, Skal bli gjort snarest

 • Har boligen så energiriktig oppvarmingssystem som dere kan få til? JA , NEI, Skal bli ordnet snarest

 • Er det sikkert at dere aldri bruker vifteovn inne? JA , NEI, Skal bli gjennomført snarest

 • Er fyringsanlegg og oppvarmingsenheter ettersett og godt vedlikeholdt? JA , NEI, Skal bli gjort snarest

 • Har dere kontrollert at vannet i varmtvannsberedere holder + 65o C - og ikke varmere eller kaldere? JA , NEI, Skal bli gjort snarest

 • Har dere sørget for at varmeregulering fungerer med termostatstyrt dagtemperatur 20–22oC i alle bruks- og oppholdsrom og nattsenking til ca 15–16o C (og ikke kaldere)? JA , NEI, Skal bli gjort snarest

 • Er det sparelyspærer utendørs og i kalde rom samt der det ellers er praktisk? JA , NEI, Skal bli gjort snarest

 • Slukker alle lyset i rom som ikke brukes og praktiseres dette automatisk av alle voksne og barn som er store nok? JA , NEI, Skal bli gjennomført snarest

 • Bruker dere elektrisk strøm til matlaging så effektivt som dere tror er mulig? JA , NEI, Skal bli gjennomført snarest

 • Slår dere strømmen helt av på TV, radio, forsterkere o.l. om natten og når dere ikke skal være hjemme?. JA , NEI, Skal bli gjennomført snarest

 • Er det montert sparedusj? JA , NEI, Skal bli gjennomført snarest

 • Er det avtalt med alle at ingen i boligen dusjer lenger enn sju minutter? JA , NEI, Skal bli gjennomført snarest

 • Blir det gjennomført ekstra utlufting etter dusjing, bruk av vaskemaskin, tørketrommel o.l.? JA , NEI, Skal bli gjennomført snarest

 • Har dere og bruker gode håndbøker/manualer for elektriske maskiner og anlegg? JA , NEI, Skal bli gjennomført snarest

 • Følger dere med på strømregningen med oversikt over forbruket for å se om dere kan være enda flinkere til åspare strømuten at det går ut over helsen? JA , NEI, Skal bli gjennomført snarest

 • ER alle i boligen spurt om de føler seg vel med disse tiltakene, og har svart at de er fornøyde? JA , NEI, Skal bli gjennomført snarest

 • Har dere lest Oppvarming anno ---"> og omENØK/HENØK? JA , NEI, Skal bli gjennomført snarest

> (Sist oppdatert 13.november, 2012)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSjekkliste for temperatur i oppholdsrom