DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Sjekkliste for radon

Før bygget planlegges, bør det hentes inn informasjon om radonrisiko i området slikat hensyn til dette blir tatt under byggingen.
Denne sjekklisten bør så følges en gang så tidlig som mulig etter innflytting. Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din! Svaret bør være JA på alle spørsmålene! Blir svaret NEI noen steder, må det utbedres.
Utskrift?
NB! Boksene for avkryssing kommer ikke med i utskrift på vanlig måte. Det beste er å merke sjekklisten med eller uten avkryssinger, kopiere dette og lime inn i et tekstdokument (Word).Det kan så skrives ut og lagres for senere bruk.

SJEKKLISTEN
Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009 .dvs. copyright Kjell Aas©.
Utskrift er tillatt bare til eget bruk iegen barnehage og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av Kjell Aas.

NB! etter at boken ble trykket, har Statens strålevern senket grenseverdiene for radon! Det er rettet her i nettsiden.

Radonsjekken

 • Har dere fått informasjon om radonforekomster i området? JA, NEISkalundersøke!

 • Er bygningen tilrettelagt for å føre radon utenfor bygningen? JA, NEIVet ikke , Skal undersøke snarest

 • Har dere fått opplyst at det ikke er risiko for radon i området? JA, NEI
  His svaret er JA, kan dere avslutte denne sjekklisten her


 • Har dere fått anbefaling om å få målt radonkonsentrasjonen i kjellerrom eller grunnetasje? JA, NEI

 • Har dere kontaktet godkjent firma for å få målt radon i bygningen ? JA, NEI Skal gjøres snarest

 • Er radonmåling gjennomført forskriftsmessig i aktuele rom?JA, NEI Skal gjøres snarest

 • Viser radonmåling godt under 100 Bq/m3 slik at ekstra tiltak er unødvendige? JA, NEI

 • Viser radonmåling over 100 Bq/m3, men godt under 200 Bq/m3 slik at dere sørger for bedre ventilasjon og gjentar målingene når det er utbedret?JA, NEI Skal gjøres snarest

 • Viser radonmåling nær eller mer enn 200 Bq/m3 slik at dere gjennomfører mer omfattende tiltak etter råd fra kommunen og fageksperten?JA, NEI Skal gjøres snarest

Har dere for dårlig råd til å gjennomføre alle de tiltakene som er anbefalt, bør dere være nøye med å gjennomlufte alle rom i undereteaje eller kjeller og alle oppholdsrom og soverom så ofte og godt som praktisk mulig. Konsulter kommunen!

(Sist oppdatert 11.november, 2012)
(Sist oppdatert 4. mars 2010)
Kjell Aas©

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSjekkliste for radon