DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Sjekkliste for barnehagens inneområde

Skriv ut sjekklisten og ta en runde for å sjekke barnehagen din! Du kan også krysse av på skjermen
Utskrift?
NB! Boksene for avkryssing kommer ikke med i utskrift på vanlig måte. Det beste er å merke sjekklisten med eller uten avkryssinger, kopiere dette og lime inn i et tekstdokument (Word).Det kan så lagres for senere bruk.

SJEKKLISTEN
. NB Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009 .dvs. copyright Kjell Aas©.
Utskrift er tillatt bare til eget bruk iegen barnehage og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av Kjell Aas.

Fallskader etc

 • Er det godt lys ved alle trappeavsatser og på trappetrinnene? JA, NEI

 • Er det friksjonsbelegg på alle trappetrinn som ellers kan bli glatte? JA, NEI

 • Er det gelender/ rekkverk i alle trapper, men slik at de ikke innbyr til å klatre eller ri på dem? JA, NEI

 • Er åpningen mellom sprossene i rekkverketmaksimum 10 cm? JA, NEI

 • Hvis det er åpne trinn, er åpningen mellom dem maksimum 10 cm? JA, NEI

 • Der det er trapper, er de sikret med grind oppe og nede? JA, NEI

 • Er det sklisikkert underlag under alle løse tepper? JA, NEI

 • Der det er vinduer, er vinduer sikret slik at de ikke kan åpnes mer enn 10 cm? JA, NEI

 • Er det sikkert at glass i dører og lignende ikke kan knuses selv om et barn faller mot glasset? JA, NEI
  Er lassdører, glassbord og lignende merket slik at ingen uforvarende løper mot dem? JA, NEI
  Er dører slik at barn ikke kan klemme fingrene? JA, NEI

 • Er bokhyller, reoler etc godt festet til veggen? JA, NEI

 • Er alle møbler veltesikre (stabile) og uten skarpe kanter? JA, NEI

 • Er det helt fritt for snublefeller, bulkete tepper, løse ledninger? JA, NEI

 • Er det sklisikre fliser på bad og våtrom? JA, NEI

 • Er det gummimatte eller lignende for å sikre mot at noen sklir og faller i badekar og dusj? JA, NEI

 • Er det alltid fritt for ising eller issvuller på utetrappen? JA, NEI

 • Er det helt sikkert at det ikke finnes andre snublefeller? JA, NEI
  Brannskader, elektrisk støt etc

 • Er det sikkert at panelovner, radiatorer eller lignende har en overflatetemperatur på maks + 60oC? JA, NEI

 • Er termostat på varmtvannsbeholder regulert slik at varmtvann ut fra beholder har en temperatur på minimum + 65oC?
  JA, NEI
  (OBS! Folkehelsa om Legionella).

 • Er det barnesikrede blandebatterier som gir maksimum + 38oC på tappevannet på bad og andre steder der barn kommer til?. JA, NEI
  (Men blandebatterier, dusjhoder etc skylles gjennom minst 5 minutter hver måned med minimum 60-65 grader varmt vann for å motvirke vekst av bakterier (OBS! Folkehelsa om Legionella).

 • Er det noen elektriske vifteovner eller andre vifter som kan nåes av småbarn? JA, NEI
  Er komfyr er barnesikret? JA, NEI

 • Har alle ledige stikkontakter som småbarn kan nå, barnesikring? JA, NEI

 • Er fyrstikker, lightere og andre tennere innelåst eller sikkert utenfor barns rekkevidde? JA, NEI

 • Er det sikkert at det aldri er tente stearinlys eller annen åpen flamme der barn er alene? JA, NEI
  (Se hjemmesiden til Norsk Brannvernforening!)
  Forgiftninger, overømfintlighet etc

 • Holdes alle kjemikalier, rengjøringsmidler, maling etc innelåst eller sikkert utenfor barns rekkevidde? JA, NEI

 • Holdes alle medisiner innelåst og utenfor barns rekkevidde? JA, NEI

 • Er miljø og kostforhold er lagt til rette slik at det er trygt for alle med astma og allergier? JA, NEI

 • Er det helt fritt for giftige og allergiskapende planter inne? JA, NEI

 • Er det gjennomført forbud mot bruk av parfyme og andre duftstoffer, og overholdes dette av alle? JA, NEI

Statens forurensningstilsyn (SFT) har utgitt en brosjyre om Barns kjemiske hverdag med viktig informasjon og mange gode råd..

(Sist oppdatert 12. november 2012)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSjekkliste for barnehagens inneområde