DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Krav til spesialbarnehager for barn med allergi, astma eller annen overfølsomhet

I Norge er det et lite antall spesialbarnehager for barn med allergier og/eller astma. Slike barnehager kan være en velsignelse for barna og familiene. Det er behov for flere!

Tilbakemeldinger fra foreldre viser imidlertid at noen spesialbarnehager ikke tilfredsstiller krav som må følges konsekvent i slike miljøer.
Barna risikerer å bli utsatt for uheldige miljøforhold som kan forverre sykdommene. Foreldre søker barnet inn i slike barnehager nettopp for å unngå sånt. Noen føler seg lurt.

Ledelsen for den type barnehage bør kunne garantere miljøforhold som de sårbare barna tåler.
De foresatte, har krav på grundig og pålitelig informasjon om barnehagens tilbud før det gjøres noen avtale. De har rett til å peke på eventuelle avvik fra avtalen.

Ledelsen har ansvar for at alle ansatte i barnehagen er informert, forstår og føler seg forpliktet til å følge barnehagens avtale overfor barn og foreldre.
I mangel av spesielt lovverk for slike spesialbarnehager, burde Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) utferdiget en garantiordning eller et garantisertifikat (og følge det opp i kontakter med barnehagene).
Svikt kan kanskje tas opp med Forbrukerombudet.

I det følgende gis en oversikt over det som er ønskelig - den ideelle fordring. Det er egentlig så krevende at de som tilfredsstiller kravene, burde få økonomisk støtte fra det offentlige. Det ville også være fint om en helsesøster i området engasjerte seg i slike barnehagers ve og vel.
Dette er satt i tabeller som kan egne seg for barnehagens selvkontroll og avtalegrunnlag.
Denne artikkelen kan kopieres fritt med henvisning til kilden, (= Kjell Aas, www.inneklima.com).
Det beste kan være å merke hver tabell for seg og ta utskrift av merket område med liggende papir.


A. Fødemiddelallergi
Tilbud for barn med
allergi/ hyperallergi
mot noe i mat og drikke
Garantert
gjennomført
JA -100%
NEI Kommentar og ønsker om og forslag til tiltak
1.Leder og barnets kontaktpersoner
har lyttet til og forstått
foresattes beskrivelse av barnets
overfølsomhet og reaksjoner
- - -
2. Barnets kostliste er skrevet tydelig og klart
i samsvar med foresatte og kontrollert av den foresatte
- - -
3. Barnets kostliste og evt. risikoliste er lett synlig og tilgjengelig
for alle i personalet i kjøkken og spiserom
- - -
4. Køkkenet er relevant innredet og utstyrt
med undertrykksventilasjon og avtrekk som
hindrer spredning av matlukt
- - -
5. Alt matsøl fjernes straks og grundig
slik at barna unngår
skjult kontakt med sånt
- --
6. Kjøkkenpersonalet forstår kravene
og er kvalifisert
- - -
7. Alle ansatte er informert
og er innforstått med kravene
- - -
8. Alle foresatte og besøkende
er informert og innforstått med kravene
- - -
9. Ingen andre tillates å komme inn
i barnehagen. Det gjelder hele døgnet
- - -
10. Alle ansatte og evt. vikarer er godt
kjent med alarm- og beredskapsinstruksen
- - -

-
B. ALARM - og beredskapsinstruks
Sikkerhetstiltak for barna Garantert
gjennomført
JA -100%
NEI Kommentar og ønsker om og forslag til tiltak
1.I samarbeid med foresatte skrives det ned for hvert barn
individuelle tegn på forverringer og grader av slike
- - -
2. I skrivet for hvert barn utheves
nødvendige behandlingstiltak
- - -
3. Ved tvil eller usikkerhet om behandlingen
skaffer de foresatte aktuell legeerklæring
- - -
4. Barnas individuelle medisiner oppbevares
godt merket og forsvarlig
men lett tilgjengelig for personalet.
Alt bruk noteres og signeres i protokoll
- - -
5. I barnehagetiden overtar personalet
de foresattes ansvar og plikter
med plikt til å gi medisiner ved behov,
Hvert barn får tildelt en
som er hovedansvarlig for dette.
- --
6. I hele oppholdstiden for et barn
er det tilgjengelig personale som
kan gi barnet nødvendig behandling.
- - -
7. Lederen sammmen med foresatte sørger for at ansvarlige
personer lærer de individuelle behandlingstiltakene
- - -
8. Samtlige ansatte må kjenne til
risikotegn, vite når det kreves rask reaksjon
og kjenne de viktigste tiltak ved nødstilfeller
(allergisk sjokk, larynksødem, akutt astma).
- - -
9. Lederen kontrollerer jevnlig at beredskapen
er tilfredsstillende.
- - -
10. Både personalet og de foresatte
oppfordres til å si ifra og komme med forslag
hvis de ikke føler seg trygge på barns vegne.
- -

-
C.Barnehagens utemiljø
Uteområdet er sikret mot ulykker
og sykdomsprovoserende forhold
Garantert
gjennomført
JA -100%
NEI Kommentar og ønsker om og forslag til tiltak
1.Uteområdet kontrolleres vår og høst med
relevant sjekkliste
- - -
2.Uteområdet har ingen nærliggende pollenkilder
(bjørk,selje,burot)
- - -
3. Evt.gress holdes,kortklippet med
klipping bare når barnehagen er stengt
- - -
4. Det kommer ikke hester i nærheten av uteområdet - - -
5. Hunder og katter slipper ikke inn i uteområdet - --
6. Barnehagen sørger for at sanden i sandkasser er ren. - - -
7.Uteområdet har ingen sterkt duftende planter
eller blomster som trekker til seg bier o.l.
- - -
8.Barna kommer ikke i nærheten av søppelkasser e.l.
som trekker til seg veps.
- - -
9. Det er strengt forbud mot røyking i uteområdet - - -
10. Det er ikke tillatt for biler uten spesiell tillatelse
å kjøre helt inn til barnehagen eller barnehagens uteområde.
De som har tillatelse, må slå av motoren
- - -

<

-
D.Barnehagens inneklima
Inneområdet er sikret mot ulykker
og sykdomsprovoserende forhold
Garantert
gjennomført
JA -100%
NEI Kommentar og ønsker om og forslag til tiltak
1.Inneområdet kontrolleres jevnlig med
relevant sjekkliste
- - -
2.Bygningen har balansert / hybrid ventilasjon
med pollenfiltre ved alle luftinntaK
- - -
3.Det finnes ikke allergiskapende planter
eller materialer (OBS latex!) inne,
- - -
4. Barn som har dyr hjemme, blir ikke tatt inn hos oss.
Barna kommer aldri i kontakt med dyr i barnehagen.
- - -
5. Personalet har forbud mot all slags dyrehold
og anmodes om å unngå at dyr kommer i kontakt
med klær som brukes i barnehagen.
- --
6. Barnehagen har eget tøyskift for personer
som ikke har unngått kontakt som i pkt 5.
Tøy som kan bære dyreallergener
oppbevares skilt fra annet tøy
på sted der barn og personale ikke ferdes.
- - -
7.Ikke adgang for personer med tøy som kan være forurenset med allergener fra dyr - - -
8.Totalt røykeforbud og bruk av snus e.l.
i arbeidstiden eller like før slik at det lukter røyk
av klær, hår eller pust
- - -
9. Foresatte og besøkende anmodes om selv
å forholde seg slik som personalet må
- - -
10. Forbud mot bruk av parfyme i en hver form for barnehagens
personale! (OBS, deodoranter, rengjøringsmidler,tøyvask mm).
- - -
11.Ingen parfymeduft av barna eller av dem som bringer
og henter barna, (OBS, deodoranter, rengjøringsmidler,tøyvask).
- - -
12. Ingen adgang inn for personer som dufter
av parfyme,røyk eller annet som dufter sterkt.
- - -
13. Aldri duftende planter, trykksaker
eller materialer inne.
- --
14 Ingen mugglukt!. - - -
15.Ingen fuktskade! - - -
16 Eliminasjon av andre irritanter som kan forverre astma o.l.. - - -
17. Andre tiltak */ - - -

*/ Til andre tiltak hører selvfølgeligheter som • å følge barnehageloven * at alt blir gjort for å ha et godt inneklima med frisk luft, renholdsvennlighet (ingen teppegulv),lateksfrie leker, god hygiene, * at de foresatte leverer et skriv om barnets medisinering og evt nødbehandling • at barnehagepersonbalet lytter til barnas foresatte • at barnehagepersonalet er aktive i å gi informasjon og (varsomme) råd • at barnehagen er klar og tydelig på hvordan den fungerer i forhold til forkjølelser og andre smittsomme sykdommer • at barnehagepersonalet opptrer som rollemodeller for barn og voksne


Barnehagen bør ha relevant litteratur til bruk for alle i personalet.

Se bl.a.
Ny barnehagelov (2012)

Godt innemiljø i barnehagen
Barnehageserien
Foresatte og barnehagens personale finner nok svar på det aller meste om allergi,astma,andre former for overfølsomhet og om inneklima i henholdsvis www.allergiviten.no,www.innemiljo.net og www.inneklima.com.
Alle dissse dokumentene kan kopieres fritt bare kilden angis. Det anbefales å ta utskrift av de viktigste artiklene og samle i lett tilgjengelige permer.

Til toppen
(Sist oppdatert 8. november 2012)
Kjell Aas

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideKrav til spesialbarnehager for barn med allergi, astma eller annen overfølsomhet