DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Parafinlekkasjer og helserisiko

Det synes nå å være et oppsving av parafinbruk i spesielle kaminer for punktoppvarming av boliger. Mange bruker da såkalte dagtanker plassert åpent utenfor boligen. Noen lagrer parafin i nedgravd tank.
Opp gjennom årene er det kommet en del forespørsler om helserisiko når det lukter parafin inne. Særlig gjelder dette familier der noen har astma, men det klages også over hodepine og kvalme mm.

Vanligste årsak til parafinlukten inne er lekkasje i innendørs rørkoplinger. Det er lett å ordne.
Sentralfyring med parafin har imidlertid vært i bruk i mange år og ofte med parafin lagret i nedgravd tank. Slike tanker må kontrolleres jevnlig.

Ellers kan det gå galt!

Dessverre er det mye som tyder på at mange slurver. Det oppstår lekkasjer fra tanken eller i rørledningen fra den, slik at det lekker parafin ut i grunnen.
Årsak, særlig til lekkasjer fra rørledningen, kan være sprengningsarbeider eller gravearbeid i nærheten.
Væsken renner nedover i jord, langs røtter og hulrom, og kan med tiden nå langt avsted fra kilden.

Parafin avgir flyktige komponenter som gass. Gassene stiger opp der jordskorpen er brudt, og trenger lett inn i utsatte bygninger, selv om lekkasjen ikke er på egen tomt og det er lenge siden den begynte.
Oppvarming og ventilasjonen av utsatte bygninger skaper et undertrykk som øker innsigingen av gassene (på samme vis som for radongasser) og i disse tilfellene med lukt av parafin. Det skaper større problemer!

Parafin består av forskjellige kombinasjoner av hydrokarboner der metan er den enkleste, er lettflyktige og kan bidra til det vesentlige av lukten. Det er en vanlig irritant som utløser og vedlikeholder astma pga hyperreaktivitet.
Hvis lekkasjen forurenser drikkevann, blir drikkevannet så helseskadelig at det må analyseres.

Kontinuerlig eksponering (stadig innpusting) av hydrokarboner er en av de viktigste årsakene til utvikling av kjemisk miljøintoleranse (Pall, 2009) og mest begrenset til hodepine, tretthet (kraftløshet) og konsentrasjonsproblemer.
Det er en relativt sjelden tilstand, men fører til alvorlige plager og kan gi miljøhemming.

Ved en lekkasje med gjennomfukting av jordsmonn av ulike slag og ved forskjellige temperatur- og trykkforhold, er det mulig, men alltid usikkert, om det kan dannes forbindelser med bl.a. nitrogen.
Hvis det skjer, øker helseskadeligheten, men dette hører til områder som er dårlig utforsket.
Det samme gjelder om det skjer kopling med andre luftforurensninger inne.


Lukten av parafin vil på samme måte som tobakksrøyk lett deponeres i tekstiler og porøse materialer og er vanskelig å bli kvitt. Avtrekksvifter gir neppe tilstrekkelig ren inneluft (kan i noen tilfeller kanskje øke innsivingen fra grunnen) man må nok satse på en betydelig gjennomtrekkslufting.

Usikkerheten om grad av helserisiko er såpass stor at jeg personlig klart vil fraråde en slik bosituasjon i alle fall for gravide og for barn. Ved tidligere henvendelser fra familier med astma har jeg tilrådet varig fraflytting.
Det har betydelige økonomiske konsekvenser siden husets og tomtens verdi forringes betraktelig. Det kan bli tale om riving og tiltak for å sikre nybygg mot parafininnsig (evt. bruk av diffusjonstett membran og avsug tilsvarende det som brukes mot radon).

Kommuneoverlegen og kommunens etat for miljørettet helsevern bør vurdere om et hus med innsig av parafin kan bli beboelig. Slik tar de på seg et betydelig ansvar i et område med mange ukjente variabler.

Litteratur
Pall ML (2009:
Multiple Chemical Sensitivity: Toxicological Questions and Mechanisms i B. Ballantyne, TC. Marrs,, T.Syversen (Editors):General and Applied Toxicology, 3rd Edition? ISBN: 978-0-470-72327-2. (John Wiley & Sons, USA).

(Sist oppdatert 7.juni.2012)
Kjell Aas

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideParafinlekkasjer og helserisiko

 

AKTUELLE KATEGORIER :
egen bolig
drift og bruk
om innemiljø og inneklima