DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Hallo, du som blir syk av parfymeduft, men likevel har jobb!

Vi trenger dine tanker og erfaringer på din vei til jobb gjennom yrkesvalg og utdanning.

Det kan være til hjelp for unge som også sliter med duftintoleranse, astma eller kjemisk miljøintoleranse og som føler at folks parfymebruk ødelegger livet og fremtidsutsiktene. Dine tanker og erfaringer kan bli avgjørende for andre!

Mange unge har duftintoleranse og blir alvorlig syke selv ved svake dufter av parfyme. De er miljøhemmet fordi det er så mange som bruker parfyme i forskjellige former. Til og med rengjøringsmidler er parfymert.

Parfymeintoleranse er vanlig ved astma og ved kjemisk miljøintoleranse.
Andres bruk av parfyme gjør livet vanskelig og ofte vondt. Å gå på skolen skaper ofte så betydelige problemer og hindringer for tenåringer som har det slik, at de mister motet og lysten på å utdanne seg videre.

Yrkesveiledere og NAV personale har vanligvis ikke peiling på slike tilstander.

Det verste er at de fleste leger og sykepleiere ikke forstår. Ut fra sin uvitenhet kommer de med forslag som er urealistiske, meningsløse, sårende. De som skulle hjelpe, gjør vondt verre. Alle sier til den unge at det er viktig med utdanning, men ingen forteller dem hvordan de skal få til utdanning i miljøer som de tåler. Forslagene de kommer med, er likeujrealistisk som å jage etter regnbuer.

Jeg (redaktøren) vet at det er noen med slik miljøhemming som har klart å få en trivelig jobb i et gunstig arbeidsmiljø. Jeg vet også hvordan noen har fått det til, selv om de kan reagere kraftig på svake parfymedufter. Men vi trenger vite mer vi trenger informasjon om så mange realistiske veier som mulig frem til målet -og som lar regnbuen stå der den står!.

Vær snill å sende en e-post til redaktøren, kjelaas2@online.no med ditt fornavn, din alder, mann eller kvinne, yrke. Nevn kort plager som du får av parfymeduft (f.eks. med ett ord eller to: astma, hodepine, kraftløs).
(Hvis du har behov for å gå mer detaljert frem, kan du gjerne sende med Miljøhemmingskjemaet som vedlegg*).
Beskriv så hvordan du utdannet deg og unngikk parfymedufter underveis og i jobben din. Tilføy gjerne ideer og forslag.

Resultatene av dette vil bli oppsummert, kommentert og evt. supplert i en så tilgjengelig form som mulig for berørt ungdom, yrkesveiledere og NAV .
Jeg håper inderlig på hjelp fra deg og mange andre! Ja, jeg regner med at du som virkelig forstår hvordan det er å ha parfymeintoleranse, selv ønsker å hjelpe, så jeg takker på forhånd!

Se også om dette i allergiviten.no

Vennlig hilsen
Kjell Aas
(Sist oppdatert 24. mai, 2012)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideHallo, du som blir syk av parfymeduft, men likevel har jobb!