DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Skyldes el-intoleranse særegenheter ved f.eks. ionekanaler - eller --- ?

Usikkerhet og konflikter om el-overfølsomhet er atter en gang blitt aktuelt stoff ikke minst ved at den tidligere WHO-lederen Michael Repacholi, som i mange år ledet forskningen på mobilstråling og helse.og som var ansvarlig for FN's uttalelser om dette, nå svekker denne uttalelsen ved å skylde på Gro Harlem Brundtland. Han hevder å ha holdt informasjon tilbake på grunn av hennes åpenhet om egen overfølsomhet for mobiltelefoni.

I Aftenbladet.no gir sentrale politikere uttrykk for at de tror på Gro.
Avisen mener at Michael Repacholi har arbeidet i tett kontakt med et mobilselskap og er påvirket av det.

Dette belyser vår manglende forståelse av fenomenet el-overfølsomhet.
Hittil er det ikke noen forskning som kan forklare biologien bak denne overfølsomheten. Det kommer frem også av de årlige svenske forskningsrapporter om elektromagnetisme og el-overfølsomhet

. I boken Miljøintoleranse, en skjult funksjonshemming er El-intoleranse omtalt meget kortfattet fordi det ikke var noe vektig å tilføye i dette omstridte området bortsett fra (Sitat): Hit hører spørsmål om sammenheng med C-fibre og ionekanaler som ellers omtales i denne boken(Sitat slutt).
Ionekanaler er uthevet her, for spørsmål om ionekanalers betydning berøres i noen forskningsrapporter som kan være vanskelig å finne. Her gjengis noen interessante studier.

Allerede i 1992 hevdet McLeod , Liboff og Smith (1992) at elektromagnetiske felt kan endre ionekanalers form og indre og slik virke på ioneutvekslingen i utsatte celler.
Senere er det kommet publikasjoner som hevder at slike endringer kun oppstår i så sterke felter at det dreier seg om temperatureffekter (Mohammadzadeh, Mobasheri og Arazm, 2009).
Dette kan dog være usikkert. Shen, Chao og Du (2007) undersøkte effekten av et moderat statisk magnetisk felt på ionekanaler for kaliumtransport(VGPC) i utvalgte nerveceller (trigeminusganglion). Deres funn tyder på at magnetiske felt kan endre ionekanalen uten temperatureffekt. I en tabell i EU's siste rapport om elektromagnetisme er det også data som antyder at elektromagnetisme kan virke på ionekanaler for kalsiumtransport.

Dette forskningsfeltet er altså fortsatt åpent for forskere som vil undersøke om el-overfølsomhet kan skyldes genetisk eller ervervet svekkelse av viktige funksjoner i sentralnervesystemet.

Litteratur

  • McLeod BR, Liboff AR, Smith SD. (1992): Electromagnetic gating in ion channels. J Theor Biol.158:15 -31. Abstract

  • Mohammadzadeh M, Mobasheri H, Arazm F. (2009): Electromagnetic field (EMF) effects on channel activity of nanopore OmpF protein. Eur Biophys J. 38:1069-78. Full tekst.

  • Shen JF, Chao YL, Du L. (2007): Effects of static magnetic fields on the voltage-gated potassium channel currents in trigeminal root ganglion neurons. Neurosci Lett 2007 415:164-8.

(Sist oppdatert 5.mai, 2012)
Kjell Aas©
Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSkyldes el-intoleranse særegenheter ved f.eks. ionekanaler - eller ?