DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Utfordringer for passivhus og lavenergihus?

Vi planlegger å bygge nytt hus. Med tanke på stadig stigende strømpriser er jeg interessert i lavenergi- eller passivhus.
I denne nettsiden har du uttrykt stor skepsis til passivhus med gode begrunnelser og henvisninger til historiske svakheter i norsk byggebransje. Du råder til varsomhet og påpasselighet. Ja vel, men hva skal vi passe på for å unngå problemer?

SVAR
Det er hittil bygget rundt 1000 passivhus i Norge. En undersøkelse gjennomført av Sintef Byggforsk viser at mange opplever inneklimaet sitt som godt i passivhus, og dette ble bekreftet av målinger, men det pekes på at fire områder er særlig kritiske:

  • *økt sårbarhet for manglende uttørring av byggfukt

  • støy fra ventilasjonsanlegg

  • vekst av mugg og mikroorganismer på ga feil eller manglende vedlikehold av ventilasjonskanaler

  • manglende solavskjerming med overoppheting om sommeren.

Dette skulle være lett å unngå med påpasselighet slik at feilprosjektering og slurv kan unngås, og rapporten understreker at "god og jevnlig oppfølging på byggeplassen er nødvendig og må kunne bygge på presist formulerte krav samt detaljerte tegninger og beskrivelser.
Prosjekteringen må inkludere korrekte og nøyaktige energiberegninger under reelle forutsetninger som klima på byggested. Konvensjonelle forenklede beregningsprogrammer er ikke egnet.
Planleggings- og optimaliseringsprosessen kan være mer krevende i Norge enn i Mellom-Europa ettersom mange aktører ikke er vant til nye tekniske løsninger og ikke alle komponenter er tilgjengelig i introduksjonsfasen av passivhus. Erfaringene med norske passivhusprosjekter viser at byggevareprodusentene kan være viktige samarbeidspartnere for å finne gode tekniske løsninger."
.

En stor dansk undersøkelse viser at det er grunn til skepsis. Den konkluderer med at det trenges bedre samarbeid mellom arkitekter og ingeniører og bedre dokumentasjon av inneklimakvaliteter. Krav til dette må være like sterke som til energisparing.
Norsk VVS har en lang serie med så vel positive som negative artikler om passivhus..
Der er det også en artikkel om at et vanlig hus som tilfredsstiller dagens byggeforskrifter ( TEK-10) kan bli like energiøkonomisk som passivhus med investering i bergvarme.

Hvis du likevel ønsker å satse på passivhus, bør du lese hele rapporten fra Sintef Byggforsk og alt du kommer over gjennom denne nettsidens lenker til relevante artikler, samt spørre noen brukere av passivhus systematisk, f.eks. med bruk av KSM for bolig og sjekklister..

Valg av tomt er jo også viktig, se bl.a. uteområdet og radon

. (Sist oppdatert 10. april, 2012)
Kjell Aas©

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideUtfordringer for passivhus?