DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Nyttig nettsted: Bygg og helse

Bygg og helse Norges Astma og Allergiforbund har nå lansert nettsiden Bygg og helse .
I innledningen der står det at dette gjelder: Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet med mottoet: Godt for oss, godt for alle!

Veilederen er utviklet av Norges Astma- og Allergiforbund som en del av et prosjekt for Husbanken om universell utforming.
Veilederen gir oversikt over aspekter som må vektlegges i prosjekterings-, bygge-, og driftsfase for at et bygg skal kunne sies å være universelt utformet for personer med astma- og allergisykdommer eller annen overfølsomhet.
Som et supplement til veilederen er det utviklet en nettlløsning,som inneholder enkel oversiktlig informasjon og nyttige sjekklister om samme tema.
Menyen der har følgende innhold med lenke til hvert avsnitt: Helse og prosjektering, Hva er inneklima? Valg av tomt, Brukermedvirkning, Luft/ventilasjon, Temperatur, Belysning, Radon, Materialvalg, Lyd/støy, Fukt/muggsopp, Renhold/støv, Inventar og utstyr, Planter inne og ute, Uteområde.
Noen vil kanskje savne relevante lenker til www.allergiviten.no og www.inneklima.com som bl.a. den årvisse oppdateringen av serien Skolenes inneklima anno----,men dette er et flott tiltak!
(Sist oppdatert 15.mars 2012)
Kjell Aas

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideNyttig nettsted: Bygg og helse