DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Støy i skolen

Det danske instituttet for arbeidsmiljøforskning har undersøkt hvordan støy virker på skolelærere.
283 lærere i København svarte på et omfattende spørreskjema samtidig som akustikken (etterklangstiden) i klasserommene ble målt.
Undersøkelsen ble gjort i 10 folkeskoler og viste at lærere som underviser i lokaler med dårlig akustikk, trives mindre i jobben enn kolleger som underviser i lokaler med bedre akustikk.

Vi vet fra før at støy i klasserommet bidrartildårlig læring for elevene.
Fra elevenes egne rapporter i prosjektet Aktiv Meis som ble gjennomført i mange skoler rundt om i landet, kommeer det frem at den verste og vanskeligste støyen kommer fra elevene selv.

Dårlig akustikk med mye etterklang bidrar nok til problemene, men for elevene er det nok typen og innholdet av elevenes egen støy som gjør det vanskelig å konsentrere seg om det som skal læres.
Når så også lærerne blir plaget, går det nok enda mer ut over mulighetene for å lære.

Litteratur
Kristiansen J, Lund SP, Nielsen PM, Persson R & Shibuya H (2011)
: Determinants of noise annoyance in teachers from schools with different classroom reverberation times. Journal of Environmental Psychology 31: 383-92.
(Sist oppdatert 13.februar, 2012)
Kjell Aas©

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideStøy i skolen