DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Forskningsnytt: Kjemisk miljøintoleranse/MCS og duftintoleranse

Svenske forskere bidrar til økt forståelse av mekanismene ved kjemisk miljøintoleranse. Der er også psykologer involvert i slik forskning.
Nå har psykologen Linus Andersson disputert og forsvart sin avhandling Sick of Smells: Empirical Findings and a Theoretical Framework for Chemical Intolerance.
Den svenske nettsiden om aktuell forskning har skrevet om avhandlingen under tittelen Alla kan inte vänja sig vid starka dofter..

Avhandlingen bygger på flere artikler der Linus Andersson har deltatt aktivt i et tverrfaglig samarbeid med andre velkjente forskere.
I en av disse artiklene, Attention bias and sensitization in chemical sensitivity (Andersson L, Bende M, MillqvistE, Nordin S, 2009) konkluderte forfatterne at MCS risikantene var mer oppmerksomme på lukter. De merket lukt raskere og kjente lukten mer langvarig. De vente seg altså ikke til lukten slik kontrollpersonene gjorde.

Dette var ikke noe nytt, men bekreftet slike risikanters erfaringer.

I senere artikler som er samlet i avhandlingen, presenteres nye funn.
Det ble gjemmomført elektroencefalografi (EEG) og mer avansert teknikk for studier av hjerneaktivitet.
Med elektroder festet til personenes hoder kunne forskerne måle de små spenningsforskjellene i hjernen som kommer ved opplevelse av lukt.
Normalt avtar sansningen av en lukt etter kort tid - man venner seg til lukten. Hos de normale kontrollpersonene avtok da også spenningsforskjellene i løpet av en times tid med lukteksponering.
Hos risikantene vedvarte utslagene i samsvar med at de ikke vente seg til lukten. Undersøkelsene bekreftet samtidig tidligere funn at riskantene hadde et annet mønster av blodtilførselen til forskjellige deler av hjernen enn kontrollene.

Som beskrevet mer detaljert i boken Miljøhemming, en skjult funksjonshemming er det tidligere vist at mange med kjemiskmiljøintolerans/MCS reagerer på særegne måter i hele kroppen ved provokasjonsforsøk med capsaicin både gjennom luftveiene og øyeslimhinnene.

Det ble funnet unormalt lav blodtilførsel til sted i hjernen med mange reseptorer for serotonin.
De svenske forskerne studerte 12 kvinner, (22 till 44 år)med kjemisk miljøintoleranse/MCS sammenliknet med 12 normale kvinner.
tudier med PET-kamera (Positron Emission Tomografi) viste at kvinner med duftintoleranse hadde avvikende reaksjoner i den delen av pannelappen i hjernen som kalles cingulum. Det er en samling av nervefibre i den hvite substans som formidler impulser til det limbiske system ("dyrehjernen".
Her ligger kanskje noe av løsningene av biokjemiske gåter ved kjemisk miljøintoleranse/MCS, for idette området er det funnet særlig høy konsentrasjon av reseptorer (mottakere) for serotonin 5-HT1A.

De gjennomførte PET med bruk av en markør for 5-HT1A receptorer (Savic et al., 2004. Dette viste signifikant lavere 5-HT1A bindning i cingulum hos kvinnene med kjemisk miljøintoleranse/MCS sammeneiknet med kontrollgruppen.
Det tyder på serotoninmangel i hjernen.

Hva vet vi om serotonin mangel?
Serotonin (5-hydroxytryptamin) finnes i fordøyelseskanalen,i blodplatene og i hjernen.
I hjernen er serotonin en viktig nevrotransmitter, dvs en kjemisk forbindelse som overføres fra nervecelle (nevron) til nevron til nevron til nevron osv. Slik er stoffet med på å overføre informasjon fra sentralnervesystemet til andre celler og vev i kroppen.
Det er meget viktig og kjent for å virke på sinnsstemninger. Hjernen trenger en viss konsentrasjon av denne kjemiske forbindelsen for at vi kan føle oss vel.
Ved endringer av serotonin, endrer vi oss.
Lavt nivå av serotonin i hjernen kan medvirke til dårlig humør og depresjon, mistrivsel, svekket livskraft, maktesløshet, kronisk tretthetsfølelse, konsentrasjonsvansker, appettittløshet, søvnproblemer, svekket libido mm.
Nivået kan økes med medisiner. Mmange midler mot depresjon har slik effekt. Seotonin kan også tilføres gjennom kost som er rik på den essensielle aminosyren tryptofan.

Litteratur

  • Andersson L, Bende M, MillqvistE, Nordin S (2009): Attention bias and sensitization in chemical sensitivity. Journal of Psychosomatic Research 66:407-16.

  • Andersson MJ, Andersson L, Bende M, Millqvist E, Nordin S (2009): The idiopathic environmental intolerance symptom inventory: development, evaluation, and application. J Occup Environ Me51: 838-47.

  • Andersson L, Nordin S, Millqvist E, Bende M (2009): On the relation between capsaicin sensitivity and responsiveness to CO2: detection sensitivity and event-related brain potentials. Int Arch Occup Environ Health. 82: 285-90.

  • . Savic I, Lindström P, Gulyás B, Halldin C, Andrée B, Farde L:2004)Reductions of 5-HT1A receptor binding in human temporal lobe epilepsy. Neurology.621343-51.

(Sist oppdatert 8.februar 2012)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideForskningsnytt: Kjemisk miljøintoleranse/MCS og duftintoleranse