DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Miljø og helse.Viktig informasjon

Folkehelsa har samlet mye av det man der vet om sammenhenger mellom miljø og helse i en forskningsbasert kunnskapsbase i e-bok versjon.
Første versjon som kom i 2008 er oppdatert i januar2012.
Den er ment å være et viktig verktøy for å redusere miljøets bidrag til helseproblemer i befolkningen, og for å ta vare på de miljøkvaliteter som bidrar positivt til helse og livskvalitet. Kunnskapsbasen vil være en støtte for ansatte i offentlig forvaltning, kommunehelsetjenesten og andre som trenger et vitenskapelig grunnlag for beslutninger og uttalelser om miljø og helse.
Den anbefales - også for folk flest!

En trykt versjon utgitt i 2009 kan bestilles fra Folkehelseinstituttet (kr 400,-). Aktuelle brosjyrer Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har nå samlet en oversikt over viktige http://www.innemiljo.net/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=34 brosjyrer og bøker som organisasjonen har utarbeidet sammen med bl.a. Helsedirektoratet og Elevorganisasjonen. Der er også den fuktbrosjyren som er ferdigstillet fra http://arkiv.innemiljo.net/index.asp?id=9091&P=2728&G=2397 utkastet. NFBIB også har bidratt til, http://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=675 brosjyrene fra prosjektet miljøhemming som finnes her hos oss. Sammen med annen http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1993&ID=9837 tilgjengelig kunnskap dekker dette behovet for helsefremmende og sykdomsforebyggende informasjon om miljø inne og ute.

(Sist oppdatert 2. februar, 2012) Kjell Aas ©

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMiljø og helse. Viktig informasjon.