DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Parfymeproblemer i skoler

Denne nettsiden og www.allergiviten.no får mange henvendelser fra foreldre til barn med forskjellige utslag av overfølsomhet som gir miljøhemming.
Barna møter store problemer i skolen fordi http://www.allergiviten.no/index.asp?G=3417&ID=103542">likestillingsloven ikke fungerer. Det gjelder barn med astma, barn med særlig vanskelige og farlige allergier (hyperallergier) og barn med kjemisk miljøintoleranse.
Mange av disse barna blir dårlige av kjemiske stoffer som spres med parfymeduft eller sammen med og skjult av parfymeduften.

Foreldre spør om den utstrakte bruken av parfyme som kosmetikk og i vaskemidler virkelig kan være lov. De mener det i alle fall bør være parfymeforbud i barnehager og skoler. For å beskytte barna sine gjør mange av dem gang på gang forsøk på å få skoleledelse, kommune og/eller fylkesmann til å pålegge barnehage og skole total parfymefrihet. I slike sammenhenger likestiller de eksponering for parfyme med passiv røyking.

Det nytter bare ikke, for selv om skoleledelse, kommunepolitikere og fylkesmann forstår barnets problem, må de forholde seg til lovene.
Ikke noe land har lov som forbyr private mennesker å bruke parfyme og parfymerte vaskemidler. Se Likestillingsombudets svar på spørsmål om forbud mot parfyme i Norge.

Første steg må nok være å få politisk akseptering og respektering av parfymefrie soner. Det kan kommunepolitikere få til!
Rundt om i verden har et og annet byråd besluttet lokalt forbud mot parfyme i offentlige kontorer og truet med straff hvis noen møter opp med sterk duft.
De fleste som bryr seg, nøyer seg med å anmode sine ansatte om å vise hensyn. Det fungerer godt noen steder, bl.a. i Canada. Også en kommune i Sverige Parfyme anno 2012 Del 2 og Parfyme anno 2012 Del 3 samt brosjyrene om miljøhemming .

Skolen kan prøve å få til et og annet parfymefritt klasserom med håp om at alle foreldre og barn viser hensyn. Slike klasserom kan ha en plakat på døren, f.eks. med følgende tekst:

Parfymefritt klasserom!


Lukter det parfyme av deg eller noe du har med deg eller på deg?
Da ber vi deg om ikke å komme innenfor denne døren før du har fjernet det som dufter.
Vi regner med at du er snill og viser hensyn til dem i klassen som ellers kan bli syke!

Erfaringsmessig vil det ofte være noen foreldre som ikke respekterer slike anmodninger.
Barn med spesielle og uttalte allergier møter tilsvarende problemene i skolen sin. Heller ikke i slike tilfeller finnes lov som kan gripe inn i privatlivet.
Slik er det jo også for røykeloven.

Da må skolen forholde seg til opplæringsloven, men mange skoler sliter med generelt dårlig inneklima i strid med opplæringsloven.
Noen skoler er blitt stengt på grunn av generell helsefare ved for dårlig inneklima.

Et alternativ for skoler med barn som reagerer på parfyme, kan være å dele barnets klasse i to der det overfølsomme barnet får undervisning i et eget rom sammen med et antall elever som kan være garantert parfymefrie.
Det er meget vanskelig å få til fordi det krever både egnede rom og lærerressurser, men noen skoler fikser det.

En forening for kjemisk miljøintoleranse/MCS i Amerika har en liste over amerikanske skoler og universaiteter med parfymefritt inneklima. Gjennom non av lenkene der kan en fange opp ideer for egen skole!
Skoler som ikke får til noe brukbart, finner vanligvis ingen annen løsning enn å føre det overfølsomme barnet over til hjemmeundervisning. Det isolerer barnet og er en meget dårlig løsning.

NB! For industrien er det ikke alltiden enkel sak å slutte med parfyme. I mange produkter brukes parfyme for å overdøve og skjule at produktet ellers lukter vondt.
Saken er at mange produkter avgasser luktende eller luktfri kjemi som kan være like skadelig eller verre enn parfymekjemien. Dette vet man for lite om bortsett fra at bruken av parfyme i slike produkter øker risikoen for helseskade.
Uten parfyme må mange industrier legge om hele produksjonen - på et felt med mange ukjente variabler når det gjelder helseeffekter. Forskningen er ikke kommet lenger enn til 2012!
Det finnes dog tilstrekkelig av parfymefrie produkter at det er lett for alle å unngå slike duftstoffer.

>

Aaah!
Da vil alle oppleve at luften blir friskere å puste i.
Det er bare frisk luft som er sunn luft.

For å legge til rette for den opplevelsen trenger vi ikke mer forskning.

Det er bare å starte!

(Sist oppdatert 18. januar,2012)
KjellAas(C)

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideParfymeproblemer i skoler