DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Godt Nytt År og nyttårsforsett

Nyttårsforsett for 2012: Aldri mer røyking!.

Det er fortsatt altfor mange som gjør seg avhengig av tobakk. Helsemyndighetene starter nå en kampanje mot røyking. Der blir det brukt bilder som kan virke skremmende, men det er vel ikke nødvendig å la seg skremme?
De aller fleste har nok fornuft til å tenke gjennom hva statistikken forteller om risiko for sykdom og for tidlig død:
Røyking fordobler risikoen for hjertesmerter (angina pectoris), hjerteinfarkt og karlidelser med smerter i bena og blodpropp med hjerneslag. Røyking er den viktigste årsaken til lungekreft og KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom som tar fra deg pusten, langsomt og pinefullt).

Lungekreft forekommer også hos ikke-røykere. Da kan årsaken være langvarig liv i innendørs radon. I en stor undersøkelse i Nord-Amerika (Darby et al 2005, 2006) kom det frem risikotall for eksponering for innendørs radon hos henholdsvis ikke-røykere og røykere med daglig forbruk 15 -24 sigaretter.

Uten eksponering for radon var risiko for lungekreft 4,1 pr 1000 for ikke-røykere, og hele 101 pr 1000 for røykere.
Ved radonkonsentrasjoner som er ganske vanlig mange steder i Norge (200 Bq/m3, var risiko forikke-røykere 5,7/1000 og 131/1000 hos røykere.
Ved høy innendørs eksponering for radon (800 Bequerel(Bq) pr kubikkmeter luft) var tallene for ikke-røykere 9,3/1000 og 216/1000 for røykere .

Forskning viser at røyking og langvarig eksponering for passiv røyking også gir økt risiko for brystkreft hos modne kvinner.
Den som starter å røyke og ikke klarer å stumpe røyken som ung, har økt risiko for å ødelegge sitt eget og kjærestens liv mange år senere.
Greit?

Men det er mer enn tørre tall som trenger omtanke!

Statistikken forteller ikke noe om smertene som følger med, og heller ikke om bekymringene, tap av livskvalitet og til slutt sorgen hos dem som står røykeren nær. En skal bare ha litt evne til innlevelse for å få med seg det.
Derfor bør nyttårsforsettet være å stumpe røyken for alltid.
Nå!

Litteratur.
Darby S, Hill D, Auvinen A et al (2005)
:Radon in homes and risk of lung cancer: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. BMJ.330:223 - 234.
Darby S, Hill D, Deo H etal (2005) :Residential radon and lung cancer--detailed results of a collaborative analysis of individual data on 7148 persons with lung cancer and 14,208 persons without lung cancer from 13 epidemiologic studies in Europe. Scand J Work Environ Health.32 Suppl 1:1-83. Erratum in: Scand J Work Environ Health. 2007 33(1):80.
Luo J, Margolis KL, Wactawski-Wende J et al (2011): Association of active and passive smoking with risk of breast cancer among postmenopausal women: a prospective cohort study. BMJ 342: d1016.

(Sist oppdatert 3.januar 2012)
Kjell Aas©

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideGodt Nytt År og nyttårsforsett