DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Voksentoppens historie?

Hei! Først vil jeg takke for alle de gode rådene du har gitt oss i denne nettsiden og i boken Godt inneklima. Håndboken for hjemmet, men her kommer jeg med en spesiell bønn til deg:
Jeg har 2 barn med astma og eksem. Under opphold i behandlingsreiser for barn , har jeg hørt så mye om Voksentoppen men finner veldig lite informasjon om dette bortsett fra en del som står i en blogg om barn og foreldre som har fått så god hjelp der (http://simensindre.blogspot.com/2010/02/da-vi-var-pa-voksentoppen.html).

Jeg har hørt at det egentlig var du som skapte Voksentoppen (og fikk startet behandlingsreisene for oss) , at du var en høyt verdsatt sjef der og at barna var veldig glad i deg, så du må vel være den rette til å fortelle om Voksentoppen og hvorfor det er slutt.
Vær så snill!
Vennlig hilsen Vitebegjærlig mor

SVAR
Takk for gode ord! Voksentoppen ble skapt i et nært samarbeid mellom mange gode og samfunnsbevisste mennesker. Både Norges Røde Kors og NAAF fortjener honnør for kraftfull innsats.
Den gode atmosfæren som så mange pårørende har skrevet om, ble skapt av det tverrfaglig sammensatte personalet på Voksentoppen som gjennom sitt levende engasjement, personlig utvikling og empati var alle tiders beste og en glede å samarbeide med.

Det er bittert og gjør vondt å se sykehusbygningen stå tom, forlatt og livløs på Voksentoppen samtidig som jeg vet at det fortsatt er mange barn og foreldre som burde fått gleden og nytten av et opphold der.
Hvis du får tak i boken Att besegra sin astma ISBN 91-7928-004-8. finner du mye om det.

Ledelsen i helseregionen og på Rikshospitalet har ødelagt Voksentoppen for å spare husleien til Norges Røde Kors.
Den innsparingen kan bli kostbar for landet!
Som det står i skriv om nedlegging av Voksentoppen var vi mange som kjempet imot, men forgjeves.
Jeg mener det er nødvendig for omsorgen i dette fagområdet at Voksentoppen bringes tilbake til sin opprinnelige sammensetning og arbeidsmåte.
Instituttet og sykehuset på toppen av Voksenkollen bør gjenopplives er også budskapet i en blogg der hittil mer enn 1000 tidligere pasienter/foreldre går inn for å få det opprinnelige Voksentoppen tilbake..
Hva måtte i så fall til for at det skulle virkeliggjøres?
Tja!?
Kanskje det kunne skje med en prosess startet av at Norges Astma- og allergiforbund og Norges Røde Kors gjenopptok samarbeidet slik det var i begynnelsen for Voksentoppen, kanskje også Norsk Forum forBedre Innemiljø for Barn (NFBIB) kunne trekkes inn i dette?

Stortingets helsekomité kunne og burde innkalle lederne av helseregionen og Rikshospitalet til høring om deres håndtering av Voksentoppen sett i sammenheng med Stortingsmeldingene om allergi og astmaomsorg i Norge og Strategiplanen for forebygging av allergi og astma i Norge,drøfte omgjøring av de pasientfiendtlige beslutningene og finne egnet finansiering for en snuprosess.

Helsedirektoratet har og har vist kompetanse i det aktuelle fagområdet og burde trekkes tidlig inn i prosessen

NRK kunne kanskje friske opp sitt engasjement for bedring av astmaomsorgen for barn og unge med allergi og/eller astma, f.eks. ved å ta opp dette temaet i programmer som Dagsnytt 18, og Debatt.

Man kunne forsøke å samle flest mulig av fagpersoner som arbeidet på Voksentoppen før bruddet, til drøftinger og for å få oversikt over muligheter til å få etablert et effektivt personale igjen.

Man måtte være forberedt på at det vil kreve mange måneders arbeid å gjenskape og konsolidere et fullverdig Voksentoppen.

Det er lov å drømme!

Jeg har fått anmodninger om å skrive mer om Voksentoppen i andre sammenhenger, og jobber med saken. Det kan bli for omfattende for nettsiden, men når det blir ferdig, kan jeg sende det som vedlegg til deg privat.

(Sist oppdatert 4. desember 2011)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideVoksentoppens historie?

 

AKTUELLE KATEGORIER :
S&S
yrkesbygg
sykdom og helseeffekter