DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Godt inneklima rom for rom hjemme

Denne artikkelen er med små endringer hentet fra boken: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. (Kjell Aas ©, Cappelen Damm 2009. ISBN 978-82-02-29065-8).

Her kan du lese om hvordan du kan oppnået godt innemiljø i planlegging, oppussing og vedlikehold rom for rom med størst vekt lagt på barnerommene

 • Rom for nyfødte og spedbarn: babyværelset.

 • Rom for småbarn og barneskolebarn.

 • Tenåringsrom.

 • Felles oppholdsrom.

 • Foreldresoverom.

 • Kjøkken, våtrom o.l.

 • Kjeller, kjellerboder eller krypkjeller
 • Informasjon som er gitt i ett avsnitt gjennom lenker til andre dokumenter, gjelder alle rommene.

  Nyfødte og småbarn trenger tid til å ferdigutvikle sine forsvarsmekanismer. De kan være særlig sårbare for forhold i inneklima og nærmiljø. Tilretteleggingen av barnerom bør ta hensyn til det.
  Men så fort tiden går!
  Barna vokser, og behovene deres endres ganske fort. Barnerommet endres fra sove- og lekerom til sove- og arbeidsrom. Tenåringsrommet kan, likesom tenåringene selv, by på nye og egenartede utfordringer og skal helst fungere også som et privat oppholdsrom
  Kjøkken, våtrom og toalett blir brukt av alle, og boligens andre fellesrom blir kanskje brukt på nye måter over tid.

  Barnefamilier endrer seg – og boligen også! Det kan kreve stor fleksibilitet innenfor boligens fastlåste vegger.
  Noen har råd til å flytte, og noen har egentlig ikke råd, men flytter likevel. Mange blir boende og forsøker å endre boligen etter hvert som behovene endres. Det er mange måter å gjøre det på. Her er det plass bare for noen korte kommentarer

  Rom for barn som ventes og for nyfødte

  De som venter et nytt lite barn, må forberede den nyfødtes nærmiljø godt og i god tid før fødselen. Det er ikke for tidlig å starte omtrent på tiden for ultralydsundersøkelsen eller i løpet av måneden etterpå.
  Om den nyfødte ikke får eget rom, men skal ligge i foreldresoveværelset eller i et barneværelse sammen med søsken, gjelder det samme som omtales her. Med andre ord, uansett hvilket rom den nyfødte skal ligge i, skal det oppfattes som og behandles som ”babyrommet”. Akkurat nå må det tas hensyn til den mest sårbare, den nyfødte!

  Babyrommet bør stå ferdig helst to –tre måneder og senest en måned før barnet kommer til verden.
  Mange barn blir født før beregnet temin! Der oppussing og malingsarbeid ikke er ferdig i god tid før fødselen, bør det umiddelbart stoppes når fødselen forberedes eller begynner. Isteden må det gjennomføres grundig rundvask og gjennomlufting.

  Rommet bør være så renholdsvennlig som det lar seg gjøre, med minst mulig støvsamlende flater og lister. Det børha vaskbare vegger og hyller, ingen unødvendige støvsamlende møbler og tekstiler eller støvsamlende ”babyleker”.
  Lekebamser o.l. bør være vaskbare, nyvasket og godt luftet.

  Gulvbelegget kan gjerne være parkett, eventuelt lakkert eller malt tregulv. Helst ikke vinyl- eller linoleum og absolutt ikke teppegulv, men gjerne noen få, vaskbare små tepper eller et ekstra babyteppe eller to til å legge på gulvet.

  Maling
  Hvis det skal males, kan barnerommet males med annen generasjons vannbasert maling fra en anerkjent produsent.
  Malingen Sens er spesielt miljøvennlig og luktsvak. Den erprodusert i et samerbeid mellom Norges Astma-og allergiforbund (NAAF)og Jotun.
  Sengen males med en halvblank eller blank olje- eller alkydmaling som gir en overflate som er lett å rengjøre. Naturmaling har neppe noe for seg her.
  Under og etter malingen bør det være god gjennomlufting (gjennomtrekk eller balansert ventilasjon i maksimal hastighet) samtidig som en forsøker å holde temperaturen i rommet høy (vel 20––25o C hvis mulig). Fortsett å lufte godt en måneds tid eller to – altså er det aller best å gjøre dette sommerstid!

  Vanlig praksis er dessverre at pappa pusser opp rommet og maler sengen mens mor er på fødeklinikken.
  Det er forkastelig. Da risikerer den nyfødte å bli utsatt for en masse luftforurensninger i den nære pustesonen. Selv de beste malinger kan avgasse i lang tid etter at de blir påført, og verst er det i umiddelbar nærhet. Da er det bedre å la være å male, og heller satse på grundig rengjøring og gjennomlufting.

  Babyseng, sengetøy og madrass
  Babyen skal ha sin egen seng. Barnesengen bør ha sengebunn av tre, ikke sponplate, med luftåpning mellom bordene i bunnen.
  Det beste er å kjøpe ny madrass til babyen. Hvis madrassen arves, må den bankes og støvsuges grundig og luftes godt. Ny madrass må pakkes ut av plast og luftes godt et par uker før den tas i bruk.
  Bruk dyner og puter som kan vaskes. Ull (saueskinn) i babysengen anbefales ikke.
  Nye tekstiler til seng og baby bør vaskes før bruk. Bruk ikke parfymerte og sterkt luktende vaskemidler, og skyll ekstra godt med rent vann før tøyet tørkes.
  Når babyklær og sengetøy arves, må dette vaskes eller renses og luftes godt og i god tid (minst to uker) før bruk. Lufting må foregå ute eller i gjennomtrekk for å kvitte seg med gammel lukt og kjemikalier som avgasser.
  Lukt på det! Lukter det ikke friskt av sengetøyet, må du fortsette å lufte det. Dette gjelder både madrasser og dyner.

  Kjemikalier
  Unngå mest mulig kilder for kjemiske forurensninger, inklusive matos, rengjøringsmidler, parfyme, røkelse, kremer og annen kosmetikk.
  Alt nyinnkjøpt skal umiddelbart pakkes ut av plast utenfor babyværelset, luftes og oppbevares best mulig støvfritt. Lukt på nye produkter. Lukter det ”av noe kjemisk”, bør det ikke tas inn i babyværelset. Det gjelder både tobakksrøyk og parfyme. Sett f.eks. et skilt med Stopp for parfyme på døren til rommet.


  Ved uforutsette og uunngåelige forurensninger (for eksempel fra parfymerte gjester som ikke viser hensyn) skal det luftes ut snarest mulig.

  Ventilasjon og lufting
  Babyen bør ikke ligge i dårlig luftskifte, men heller ikke i trekk. Sørg for at det blir rikelig og godt luftskifte selv om vinduet må holdes lukket.
  Lufteventiler og -spalter holdes åpne og skal ikke dekkes til av gardiner og rullegardiner, men trekk må unngås. Prøv ut hvike muligheter som finnes for rommet og flytt eventuelt sengen.
  Er det for dårlig luftskifte eller trekkfullt, bør du vurdere hvordan luftskiftet kan bli bedre eller annerledes (enda en grunn for å begynne tidlig!). La barnet få tilgang til hele romluften. Ikke pakk inn hodegjerdet i et telt av tepper eller som ”himmelseng”.

  Hvis babyen skal dele rom med andre, må det sørges for at luftskiftet er tilstrekkelig for det økte behovet. Der det ikke er balansert ventilasjon, må en kanskje holde døren på gløtt til et annet rom, selv om alle ventiler er åpne og utildekkede.
  Vinduer skal lett kunne åpnes og lukkes
  Dugger det på vinduet i den kalde årstid, er det tegn på dårlig luftskifte.
  Babyrommet bør gjennomluftes minst et par ganger om dagen. Kontroller gjerne hvordan babyen har det ved å gå fra et rom med frisk luft (åpent vindu eller god ventilasjon) til babyens rom. Luften bør føles frisk, men ikke kald når du kommer inn i babyrommet.

  Temperatur/ oppvarming
  Det er best med en romtemperatur omkring 20oC.
  Kontroller at barnet ikke har det for varmt ved å kjenne med hånden under dynen. Når barnet kommer i krabbestadiet, skal det ikke ligge eller oppholde seg på kalde gulv. Bruk eventuelt ekstra babytepper.
  Varmekilder må ikke ha glovarm overflate, av hensyn både til barnet og «brent støv»-effekten. De må kunne rengjøres lett, og rengjøres grundig før varmen settes på om høsten.
  Alle stikkontakter må ha barnesikring. Det må ikke finnes løse elektriske ledninger.

  Renhold
  Prøv å gjøre rommet så renholdsvennlig som mulig. Bruk en god støvsuger med hepa-filter eller sentralstøvsuger. Gjennomluft kort etter all støvsuging.
  Babyværelset rundvaskes i god tid før fødselen, deretter rengjøres så godt som mulig to ganger i uken. Bruk gjerne mopp og fiberkluter, eventuelt fuktet med rent vann og minst mulig kjemikalier. Vær særlig oppmerksom på å fjerne støv på skap og andre høye flater. Rengjøringsmidler er nødvendig bare på gjenstridige flekker.

  Fukt
  Eventuelle fuktskader må utbedres umiddelbart. Tørking av tøy inne bør gjøres med forsiktighet og bare i godt ventilerte rom.

  Radon
  Bruk sjekklisten for radon i huset! Gjennomfør eventuelle nødvendige mottiltak.

  Tobakksrøyk
  Mor skal ikke røyke eller utsettes for passiv tobakksrøyking, især ikke under svangerskap og amming. Babyen må forskånes for allslags forurensning fra tobakksrøyking. Ikke røyk aldri inne, for røykepartiklene spres i huset og også til babyværelset.

  Dyr og fugler Dyr og fugler skal ikke ha adgang til soverommet/babyrommet.
  Pollen Unngå gjerne lufting i den verste pollentiden på dagen.

  Smitterisiko? Barn eller voksne som er forkjølet eller har andre smittsomme luftveissykdommer, må ikke komme nær babyen eller inn på babyværelset. Søsken som går i barnehage, kan være en særlig smitterisiko når de selv blir snørrete.
  Hvis mor eller far er forkjølet, får de være ekstra varsomme den friskeste av dem får heller trå mer til i barnestellet. Et munnbind kan hjelpe.

  Rom for småbarn og barn i barneskolen

  Mye av det som det står om babyværelset, gjelder for de andre rommene, men med modifikasjoner som passer for alderstrinnene. Se også sjekkliste for å unngå hjemmeulykker.
  Barnerommet skal ofte fungere både som soverom, leke- og lekserom, samt lagringsplass for leker, bøker m.m., og kanskje også et sted å være sammen med andre barn. Det skal først og fremst være et sunt oppholdssted for barn. Slik er det dessverre ikke alltid.
  Barnerommet bør være lyst og luftig, uten trekk. Det bør være passe varmt, lett å holde rent og lett å rydde for leker og bruksting. Dessuten bør det være pent og trivelig for barna som bruker det.

  Luftskifte
  Rommet har godt luftskifte hele døgnet om det er åpne lufteventiler (eller balansert ventilasjon) og lett å lufte ekstra gjennom vindu på en trygg måte.
  Hvis flere barn sover eller oppholder seg der, må luftingen tilpasses det økte behovet. Minst mulig kjemiske stoffer oppbevares her inne, og når noen leker eller arbeider med noe som lukter, blir det luftet ekstra og gjerne med gjennomtrekk i et par minutter.
  Om soveromsluften er for dårlig, kan ungen virker ekstra trett og uopplagt om morgenen.
  Sørg for at det blir rikelig og godt luftskifte selv om vinduet må holdes lukket når det er kaldt ute. Lufteventiler og -spalter holdes åpne og rene og skal ikke dekkes til av gardiner og rullegardiner, men trekk må unngås.
  Der det ikke er balansert ventilasjon, blir det ofte for dårlig luft om natten i barnas soverom, og spesielt når det er flere barn i soverommet. Da vil luften kjennes tung og tett når du kommer inn dit om morgenen. Hvis ventilene ikke gir nok frisk luft, kan kanskje døren til rommet få stå litt på gløtt, slik at luftrommet blir større, helst med en åpen ventil mot uteluft også i det tilstøtende rommet.
  Et annet tegn på for dårlig luftskifte er at det dugger på innsiden av vinduet når det er kjølig ute. Det er fordi vi puster ut mye vanndamp i løpet av natten, og fukten kommer seg ikke ut av rommet. Luftfuktigheten blir for høy, og fukten slår ned som kondens på kjølige flater. Slik kondens kan gi vekst av muggsopper på tunge møbler og bilder på ytterveggen.
  Ingen røyker inne i dette huset, så det kommer ikke noe tobakkforurenset støv inn til barna.

  Temperatur
  Best er gulvvarme eller (oljefylt) panelovn med moderat overflatevarme og med tidsregulering. Når rommet er i bruk på dagtid, anbefales en temperatur på 20–22oC. De fleste trives best med litt kjølig temperatur om natten, avhengig av hva slags sengetøy som brukes 12–15oC pleier å være bra.
  Bruk aldri vifteovn for den blåser opp en masse svevestøv.

  Renhold
  Det gjelder å legge forholdene til rette for et godt renhold. Det betyr lavest mulig ”Lodden- og hyllefaktor”. Barn lærer fort å trekke inn mindre søle og sand, og kan tidlig være med på rengjøringen, men de skal aldri feie gulvet!
  Så trenger de godt utstyr for rengjøringen samt tid og motivasjon til å gjøre det ofte nok. Når forholdene er lagt ordentlig til rette, er det lettere å få lyst, og de bruker mindre tid.
  Dyr får ikke komme inn i barnerommet, selv om det holdes dyr i boligen hos familier uten atopisk allergi.
  Naturligvis blir det ganske uryddig i løpet av dagen, men leker og rot kan lett samles i en egen kasse med hjul som kan trilles inn under en seng, inn i et hjørne eller et annet egnet sted slik at det er lett å rengjøre gulv og bordflater.
  Kanskje barna selv kan tegne en morsom plakat til å henge på veggen med tips om orden og renhold på barnerommet? Det er lurt å vurdere barnerommet med Kvalifisert skjønn-metoden.

  Rom for tenåringer


  Tenåringer vil helst (eller krever standhaftig) å innrede og holde styr på eget rom. Det kan være en nyttig prosess i utviklingen deres, men det er lurt å legge forholdene best mulig til rette slik som nevnt om barnerommet.
  I tillegg kan det være ønskelig, men sjelden praktisk mulig med ekstra god lydisolering av tenåringsrommet. Tre eller flere koblede høretelefoner kan være løsningen når tenåringen har besøk og musikken settes på.
  Tenåringer har lett for bare å slenge fra seg klær og ting der det faller seg i øyeblikket. Er det mulig å innrede rommet med rikelig skapplass og skuffer, finner gjerne noen ut at det blir hyggeligere å bruke dette.
  alle fall må rommet renholdes godt. Det får være tenåringens kontraktmessige jobb, men det bør være med i kontrakten at han eller hun må finne seg i at mor eller far kontrollerer kvaliteten på renholdet. Den kontrollen bør foretas sammen med tenåringen, men vær forberedt på at det kan bli litt bråk av dette!

  Foreldresoverom og fellesrom

  Voksne bør innrette sine soverom og oppholdsrom ved på beste måte å kombinere sine egne behov med de ideelle betingelsene som er nevnt for barnerommene. Det bør legges vekt på godt renhold og god ventilasjon, hyggelig og god belysning for de aktuelle behovene og HENØK temperatur.

  Felles oppholdsrom

  Bruk Kvalifisert skjønn- metoden KSM!

  Kjøkken og våtrom

  Hvis du har brukt sjekklister for fuktrisiko og for den ventilasjonstypen som gjelder for boligen, er du trygg langt på vei.
  I planleggingsfasen for vedlikehold og oppussing kan det likevel være lurt å ta en ekstra kontroll av avløpsrør og koplinger. Vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin trekkes da varsomt frem slik at slangene og koplingene kan inspiseres.
  Disse maskinene – og også komfyr, varmepumpe o.l. – har begrenset levetid, samtidig som det med tiden nok er kommet smartere maskiner på markedet. Kanskje hensynet til blant annet funksjonalitet og energibruk taler for noen nyinvesteringer på kjøkken og våtrom, innenfor en realistisk økonomisk ramme?
  Kanskje du kan nyte godt av Enovas støtteordninger?

  Kjeller og kjellerboder.

  Kjellere har svært ofte dårlig ventilasjon og har samtidig mange gode betingelser for fukt og vekst av muggsopper eller hussopp. Risiko for dette øker der det oppbevares poteter og grønnsaker eller porøse materialer, og der ting lagres tett.
  Derfor er det fornuftig å ta en inspeksjonsrunde der vår og høst.
  Mange benytter sommervarmen til å lufte kjelleren. Da kan de gjøre seg selv en bjørnetjeneste. Om sommeren er vanninnholdet i uteluften ofte høyt selv om solen skinner, og den fukten kommer inn i kjelleren. Der kondenseres den lett på kjølige murvegger og øker risiko for fukt- og muggsoppskader. Gjennomlufting av kjeller er riktigst når uteluften inneholder lite vann, dvs. på kalde og klare vinterdager.
  Krypkjeller skal være ryddet og fri for alt skrot og spesielt uten noe som kan trekke til seg fukt.

  (Sist oppdatert 17.november 2011)
  Kjell Aas ©

  Til toppen

  Utskriftsvennlig versjon

  DU ER HER :

  ForsideGodt inneklima rom for rom hjemme