DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Skolenes inneklima anno 2013. Del 5: Elevtiltak

Dette er fortsettelsen av tidligere dokumenter: Skolenes inneklima anno 2013 Del 1. Innledning
Skolenes inneklima anno 2013. Del 2- Grunnlaget.
F Skolenes inneklima anno 2013.Del 3- Spesielle hensyn og utfordringer
Skolenes inneklima anno 2013. Del 4. Integrering av elever med miljøhemming.

I disse dokumentene understrekes myndighetenes ansvar for tilrettelegging av godt innemiljø i skolen gjennom lover, forskrifter og veiledninger til disse. Utviklingen mot optimale forhold er langsom og mye mangler, det er hevdet at målet kanskje ikke kan nås før omkring 2030.

Også elevene har ansvar
Elevene har, sammen med skolens personale, ansvar for sitt eget miljø på skolen. I et samfunn som vårt skal skolen sammen med foreldrene bidra til at elevene utvikler seg til gode og aktive med mennesker. Elevene skal lære å samarbeide og vise hensyn. Det forutsetter at elevene har kunnskap, tenker og handler i samsvar med fellesskapets holdninger og etikk. Til dette hører bl.a. kunnskap og tiltak som fremmer helse, forebygger sykdom og hjelper de som har vansker med å fungere i fellesskapet.

Heldigvis er det mange skoler som har fått til et godt innemiljø. Der er det da i høy grad opp til elevene selv å vedlikeholde det gode, ja kanskje til og med gjøre det enda bedre.

Å leve i et samfunn krever at alle viser hensyn
I alle skoler vil det finnes elever (og kanskje lærere) som bare kan fungere der det blir tatt hensyn til deres allergi eller annen overfølsomhet. Dokumentene del 3 og 4 i denne serien handler om dette. Der nevnes noen miljøverstinger.
Skolemiljøet må legges til rette for å skåne elever som har allergi eller annen overfølsomhet og må satse på å få vekk verstingene. Det kan også ha en viktig forebyggende effekt for de andre elevene. Slike mål krever at alle i skolepersonalet, elever og foreldre gjør sitt beste. Noe krever mer kunnskap hos alle og endringer som det tar tid å få til.

Parfyme kan skade helse og miljø
Et aktuelt eksempel er, foreksempel, at det er nødvendig å redusere og etter hvert fjerne skadelige luftforurensninger fra parfyme. Mange ønsker forbud mot parfyme og helt parfymefrie skoler.. Det vil kreve en lang prosess. Den prosessen kan i beste fall startes i de første klassetrinnene for småbarn og så utvides langsomt, klassetrinn for klassetrinn etter hvert som elevene venner seg til og har opplevd fordelene ved frihet for parfyme.

Her er en oppsummere av hva elevene selv bør og kan bidra med Vurdering av innemiljøet. Du kan selv skaffe et godt inntrykk av inneklimakvaliteten i egen bolig og trene degopp der med Kvalifisert skjønn metoden (KSM) og tilsvarende med KSM for skolen.

Gjennomprøvde elevtiltak
KSM ble brukt i et spesielt program der elevene sammen med personalet gjennomførte tiltak for å få bedre innemiljø i skolen og klasserommene sine. Resultatene er omtalt i spesielle rapporter.
Elevprogrammet er kalt Aktiv MEIS (eller Aktiv DUE). Det har vært gjennomført med godt resultat i mange kommuner.

Alle i hver klasse som deltok undertegnet en forpliktende klassekontrakt. Gjennomføringen ble fulgt av klassens tillitsvalgte miljøvernere. Det viste seg at tiltakene også kunne motvirke mobbing.
I et forsøk i en bydel i Oslo var resultatet så godt at skolebyråden bestemte at Aktiv MEIS prosessen skulle gjennomføres i alle barne- og ungdomsskoler i Oslo. Det ble dessverre ikke fulgt opp av den neste skolebyråden.

Et annet og noe liknende program for egeninnsats i skolen er den såkalte Larvikmodellen.
Nettverk for miljølære fungerte også i en periode som hjelpemiddel for å undersøke innemiljøet i skolen uten å føre til egeninnsats fra elevene.

Klager
Elevorganisasjonen, Barneombudet og Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har samarbeidet om en brosjyre med veiledning om hvordan elevene kan og bør gå frem for å klage på miljøet i skolen sin.
Brosjyren (19sider, ISBN: 978-82-7987-028-9 ) er tilgjengelig på nettet (pdf). Veiledningen har som mål å gi elever og foreldre i grunnskolen og de videregående skolene informasjon og kunnskap om elevenes lovbestemte rett til et godt skolemiljø.
Brosjyren bør være et godt verktøy for elevene. NB: Foreldre bør se gjennom den sammen med skolebarna sine.
Den første nettversjonen har noen svakheteri hyperkoblingene, men er ellers anbefalt, se kommentar i allergiviten.no.
En av lenkene i brosjyren som ikke fungerer som den skal, er www.klage.elev.no. Her er den den riktige klagelenken.
Ut fra erfaringene med Aktiv MEIS kan det imidlertid være en god ide å la klassen diskutere hva elevene selv kan fikse. før de fyller ut klageskjemaet.

( Sist oppdatert 8.april, 2013)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSkolenes inneklima anno 2013, Del 5: Elevtiltak