DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Protest mot ventilasjonsråd i TEK 10

Uenighet om ventilasjon av ubrukte rom.
Den 1. juli 2010 trådte den nye byggetekniske forskriften TEK10 i kraft som en følge av den nye plan- og bygningsloven. Det er små endringer i forhold til TEK 7 fra 2007.

Det kreves at boenheter skal sikres en gjennomsnittlig tilførsel av friskluft på minimum 1,2 m3 pr time pr kvadratmeter gulvflate. Soverom skal tilføres minimum 26 m3 luft pr time pr sengeplass i bruk. Kjøkken og våtrom skal ha effektive avtrekk.
Det kan være greit nok særlig ved understreking at dette er minimumskrav,men kravet burde nok vært høyere, kanskje minimum 1,6 m3 pr time pr kvadratmeter gulvflate
Minimumskravet i forhold til gulvareal er kanskje bra nok når rommet brukes bare av 1-2 personer uten forurensende aktiviteter. Er det fler til stede, trenges mer friskluft! Mer lufttilførsel er også nødvendig hvis det er bål på peisen, tente stearinlys, bruk av parfyme eller annet som lukter (mat) eller datamaskiner o.l. i bruk.

I TEK 10 er det imidlertid et nytt grep som møter kritikk og motstand:
TEK 10 åpner for at boliger kan ventileres mindre når bygget eller rom ikke er i bruk.
Det er et dårlig råd med tanke på krav om tettere hus etter prinsippet "passivhus" samtidig som vi vet at innemiljøene våre i økende grad forurenses med avgassing av stadig flere kjemiske forbindelser.

Dette har Boligprodusentenes forening reagert kraftig på i sin høringsuttalelse.
Der henviser foreningen bl.a. til den nylig avslørte årsaken til heksesot som eksempel på hvor lite man egentlig vet om avgassinger fra bygningsmaterialer og deres virkning på helse.
Foreningen hevder at myndighetene tvert i mot bør øke minimumskravet til luftskiftet i boliger. Den etterlyser også et omfattende forskningsprogram på inneklima i boliger.

Dette sstøttes av Norsk VVS.
Denne nettsiden slutter seg helhjertet til dette og vil understreke behovet for mer og bedre inneklimaforskning særlig i forbindelse med bygging og bruk av passivhus og "aktivhus"

(Sist oppdatert 18.oktober, 2011)
Kjell Aas©

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideProtest mot ventilasjonsråd i TEK 10