DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Miljøhemming: Lenker fra boken Miljøhemming - en skjult funksjonshemming

Boken Miljøhemming - en skjult funksjonshemming (Kjell Aas,2011) som kommer i trykket versjon i løpet av sommeren 2011 og i Helsebblioteket noe senere, inneholder 144 lenker til fordypningsstoff.For å gjøre det så enkelt som mulig for leserne av boken, er listen over disse lenkene hentet hit slik at leseren kan komme frem ved å klikke på lenken her fremfor å måtte skrive inn adressen i søkefeltet på sin datamaskin. Dette fordypningsstoffet på nettet kan være av interesse logså for andre.
NB! Det er dessverre ikke til å unngå at noen nettsider endrer sin adresse (URL), så med tiden vil det nok skje enkelte brudd.

LENKER

Her er alle lenkene samlet i den rekkefølge de opptrer i boken. I teksten er lenker angitt i nummerrekkefølge slik (1#). (I stedet for å skrive inn lenkene fra boken inn i søkefeltet på datamaskinen, kan du bruke nettversjonen av boken i www.helsebiblioteket.no eller bruke denne listen. Da kommer du greit frem med å klikke på lenkene.

1. # Du er fabelaktig http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1562.
2. # NOU 2005: 8 ”Likeverd og tilgjengelighet. Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle.” http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/NOUer/2005/NOU-2005-8.html?id=390520
3. # Full deltakelse for alle? /Helsedirektoratet http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00011/Full_deltakelse_for__11980a.pdf
4. # WHO: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF),http://www.who.int/classifications/icf/en/
5. # Miljøhemmede fram i lyset http://doksenter.custompublish.com/miljoehemmede-fram-i-lyset-.4490900-82143.html
6. # Allergi mot dyr i skolenhttp://arkiv.innemiljo.net/?id=8343&P=2535&G=1294.
7. # Opplæringslovenhttp://www.innemiljo.net/index.asp?G=1260&ID=2129
8. # Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19951201-0928.html
9. # Elggjengen og allergienehttp://www.allergiviten.no/index.asp?G=1559&ID=8399
10. # Hyperreaktivitet (illustrert)http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1462&ID=2578
11. # Miljøhemmingskjemaethttp://arkiv.innemiljo.net/index.asp?id=10144&G=3418
12. # Rundskriv om tilgjengelighet for alle http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/rundskriv/1999/t-599-b-vtilgjengelighet-for-alle-.html?id=108439
13. # Kjemisk miljøintoleranse anno 2009/2010 Del 1 http://inneklima.com/index.asp?context=&document=605.
14. # Epipen http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1532&ID=4087
15. # Tryggest med 2 Epipen!http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1532&ID=10194
16. # Arbeidsmiljø som er tilpassethttp://www.allergiviten.no/index.asp?G=3417&P=&S=&F=&ID=9117
17. # Kropp og sinn hører sammenhttp://www.allergiviten.no/index.asp?G=1555&ID=2925
18. # Kjemisk miljøintoleranse/MCShttp://inneklima.com/index.asp?context=&document=628
19. # Ingen adgang for miljøhemmede http://www.allergiviten.no/index.asp?G=3417&P=&S=&F=&ID=10156
20. # Plakater om parfymeforbud, se http://www.allergiviten.no/index.asp?G=3369&ID=10133>
21. # Regjeringens strategiplan for forebygging og behandling av allergiske sykdommer og astmahttp://www.regjeringen.no/upload/HOD/Dokumenter%20FHA/astmastrategi.pdf
22. # GINA: Global strategy for asthma management and preventionhref=" http://www.ginasthma.com/download.asp?intId=411
23. # Palls resymé (tysk) http://www.martinpall.info/wp-content/uploads/2009/12/MCS.pdf
24. # Palls resymé (engelsk) i Mcs-America - MCSA http://www.mcs-america.org/pall.pdf
25. # ICPC-2 detaljert liste kodekorthttp://www.kith.no/upload/1895/ICPC-2-kodekort_fastsatt-04.2004.pdf
26. # WHO: Strategic approaches to indoor air policymaking http://www.inive.org/members_area/medias/pdf/Inive%5CEnVIE%5CHarrison.pdf
27. Stortingsmelding 37,1994http://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=247
28. # Strategiplan for astma i Finlandhttp://www.allergiviten.no/index.asp?G=1500&ID=9127
29. # Påbud om helt duftfritt arbeidsmiljø http://www.mcs-america.org/PortlandCallCenterFragranceFreePolicy.doc.
Arbeidsdokument. Adressen kan bli endret!
30. # Forbud mot parfyme. Norsk oversettelse href="http://www.allergiviten.no/index.asp?G=2258&ID=93012>
31. # Worksafe: råd om parfymefritt arbeidsmiljø http://www.worksafebc.com/contact_us/bid_opportunities/Assets/PDF/scentSafety.pdf
32. # Anbefalte faglige normer for inneklima.http://www.fhi.no/dav/249C03CEC6614E87862368DA175E7A31.pdf
33. # Rapport om MCS til helsedepartementet i USAhttp://web.health.gov/environment/mcs/toc.htm
34. # NAAF’s nettsider http:// www.naaf.no
http://www.allergiviten.no og
http:// www.inneklima.com
35. # NFBIB’s nye nettsidehref=" www.innemiljo.net
36. # NFBIB’s opprinnelige nettside http://arkiv.innemiljo.net
37. # Helsebibliotekethref=" http://www.helsebiblioteket.no/
38. # WHO http://www.who.org
39. # National Institute of Health i USA http://www.nhlbi.nih.gov/
40. # Miljøhemming. En skjult funksjonshemminghttp://www.mcsvidencenter.dk/
42. # Hvad er duft- og kemikalieoverfølsomhed http://www.mcsvidencenter.dk/?site=1&side=3
43. # Medical perspectives of environmental sensitivitieshttp://www.chrc-ccdp.ca/pdf/envsensitivity_en.pdf
44. # MCS Netværk Danmarkhttp://www.mcsnet.webbyen.dk
45. # Deutsche Gesellschaft Multiple Chemical Sensitivityhttp://www.dgmcs.de/
46. # Mcs-America - MCSA http://www.mcs-america.org/
47. # MCS Referral & Resources http://www.mcsrr.org/
48. # MCS bibliografihttp://www.mcsrr.org/resources/bibliography/index.html
49. # PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
50. # ”Killing us softly” href="http://web.mac.com/doctormark/DoctorMark/KUS_files/Killing%20Us%20Softly%20%28KUS%29%201.2_1.pdf
51. # Multiple chemical sensitivity i Wikipediahttp://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_chemical_sensitivity
52. # WHO liste over kjemiske stoffer med helserisikohttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html
53. # New Jersey’s ”Right to Know Hazardous Substance Fact Sheethttp://web.doh.state.nj.us/rtkhsfs/indexfs.aspx
54. # Alfabetisk liste over skadelig kjemi http://web.doh.state.nj.us/rtkhsfs/factsheets.aspx?lan=english&alph=A&carcinogen=False&new=False
55. # Household products: fragrances http://hpd.nlm.nih.gov/cgi-bin/household/prodtree?prodcat=Personal+Care&purpose=Fragrances&type=for+kids
56. # Toxnethttp://toxnet.nlm.nih.gov
57. # Chembiofinder.com http://chemfinder.camsoft.com/chembiofinder/Forms/Home/ContentArea/Home.aspx
58. # Svevestøv Støv og svevestøv http://inneklima.com/index.asp?context=&document=20
59. # Nervesystemet http://www.laegehaandbogen.dk/default.aspx?document=2450
60. # Trillingnerven (n. trigeminus)http://www.snl.no/.sml_artikkel/hjernenerver
61. # Mindets Magt http://dikt.org/Mindets_magt
62. # Volatile organic components (VOC) in Indoor Air http://inneklima.com/index.asp?context=&document=235
63. # Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven http://www.lovdata.no/all/hl-20080620-042.html
64. # Handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne http://www.universell-utforming.miljo.no/file_upload/handlingsplan%20endelig%2002122004.doc
65. # Deltasenteretwww.deltanettet.no
66. # Miljørettet helsevern.http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/folkehelse/miljo-og-helse.html?id=426443
67. # Veileder til forskrift om miljørettet helsevern, fra Helsedirektoratethttp://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00001/IS-2619_1459a.pdf
68. # Barnehagelovenhttp://www.lovdata.no/all/hl-20050617-064.html
69. # Arbeidsmiljøloven http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html
70. # Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen http://www.arbeidstilsynet.no/c28864/artikkel/vis.html?tid=28883
71. # Veileder for Opplæringslovenhttp://www.allergiviten.no/index.asp?G=1458
73. # Immunreaksjonerhttp://www.allergiviten.no/index.asp?G=1458&ID=2510
74. # Allergisjokk (anafylaksi)http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1532&ID=2593
75. # ”Gode råd er grønne”
76. # Hudtesting
http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1547&ID=2580
77. # Lappeprøver ved kontaktallergisk eksemhttp://www.allergiviten.no/index.asp?G=1547&ID=2582
78. # Allergiforebygging http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1552&ID=8165
79. # Hyposensibilisering http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1551&ID=2566
80. # Anstrengelsesutløst astma og fysisk aktivitethttp://www.allergiviten.no/index.asp?G=1516&ID=2690
81. # Astmabehandlinghttp://www.allergiviten.no/index.asp?G=1500&P=1508
82. # Astmasykdommens alvorlighetsgrad http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1778&ID=3194
83. The US interagency workgroup on MCS A report on MCS, (forarbeid 1998)http://www.health.gov/environment/mcs/toc.htm fra US Environmental Health Policy Committee http://www.health. gov/environment/aboutehpc.htm
84. Godkjenning som yrkessykdom?http://www.stami.no/?nid=35440&lcid=1044
85. # Dobbel-blind kontroll href="http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1548&ID=3148
86. # Vurdering av forskningslitteraturhttp://inneklima.bayonett e.no/index.asp?context=&document=621
87. # Somatoforme (funksjonelle) lidelserhttp://nhi.no/sykdommer/muskel-skjelett/andre-sykdommer/somatoforme-lidelser-3092.html
88. # WHO: faktaark om el-intoleranse href="http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs296/en/
89. # WHO: internasjonal workshop om elektromagnetisme http://www.who.int/peh-emf/meetings/hypersens_rapporteur_rep_oct04.pdf
90. # Statens strålevernhttp://www.nrpa.no /
91. # Foreningen for el-overfølsomme, Felohttp://www.felo.no/site
92. # WHO: God inneluft er en menneskerettighet http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5670&MainArea_5661=5670:0:15,2602:1:0:0:::0:0&MainLeft_5670=5603:41236::1:5613:3:::0:0
94. # Godt inneklima. Håndboken for hjemmet.http://www.tidsskriftet.no/index.php?seks_id=1873392
95. # Passiv røykinghttp://inneklima.com/index.asp?context=&document=171
96. # FPIN http://www.fpinva.org/text/index.html
97. # ” Not so sexy” http://www.safecosmetics.org/donloads/NotSoSexy_report_May2010.pdf
98. # Parfymekjemi og barns helsehttp://www.allergiviten.no/index.asp?G=2258&ID=10131
99. # Musk og miljø http://www.miljostatus.no/tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/Muskforbindelser-muskxylen/
100. # Ftalater i parfymehttp://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/Ftalater/
101. # Ottawa's retningslinjer for å unngå parfyme i offentlige rom http://www.ottawa.ca/residents/health/environments/workplace/scents_guidelines_en.html
102. # Parfymefritt teater? Avisomtale http://www.bclocalnews.com/bc_north/terracestandard/news/96316589.html
103. # Pesticider http://hpd.nlm.nih.gov/cgibin/household/prodtree?prodcat=Pesticides
104. # Den MCS-venlige boligenhttp://mcs-danmark.dk/home/node/9
105. # Flammehemmere http://G.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6039&MainArea_5661=6039:0:15,4521:1:0:0:::0:0&MainLeft_6039=6041:70097::1:6043:4:::0:0#eHandbook700972
106. # Konsensusrapport (1999) om MCS, sammendrag http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10444033
107. # Konsensusrapporten – hele tekstenhttp://www.mcs-america.org/mcsconsensus.pdf
108. # Inneklimasykehttp://inneklima.com/index.asp?context=&document=83
109. # ICD 10http://www.snl.no/.sml_artikkel/ICD-10
110. # ICD 10 fra WHO href="http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online /
111. # ICPC 2 http://finnkode.kith.no/2010/#|icpc|ICPCSysDel|-1|flow
112. # ICD oversikthttp://finnkode.kith.no/
113. # Norsk utgave av ICPC 2 http://www.kith.no/templates/kith_WebPage____1186.aspx
114. # Søknad til Helsedirektoratet om godkjenning av diagnosehttp://www.allergiviten.no/index.asp?G=3417&ID=10183
115. # Enzymerhttp://www.allergiviten.no/index.asp?G=1562&ID=2518
116. # Vårt immunologiske system http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1562&P=1756
117. # Immunprosessen http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1562&S=&P=1756&ID=3092
118. # Kontaktallergi http://www.allergiviten.no/index.asp?G=2786&ID=6580
119. # KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)http://www.lhl.no/no/Leve-med-sykdom-/A-leve-med-lungesykdom/Kols
120. # MCS og kvakksalveri http://www.quackwatch.org/01QuackeryRelatedTopics/mcs.html
121. # Forskningskrav http://inneklima.com/index.asp?context=&document=625
122. # Bias http://no.wikipedia.org/wiki/Bias
123. # Pall’s egen nettside med tysk tekst http://www.martinpall.info/wp-content/uploads/2009/12/MCS.pdf
124. # Department of labor: Occupational Safety and Health Administration of MCS http://www.osha.gov/SLTC/multiplechemicalsensitivities/index.html
125. #Toronto Universitets Veiledning om bruk av parfyme og duftstoffer http://www.ehs.utoronto.ca/resources/HSGuide/Scent.htm
126. # Astmaforebygging http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1500&ID=8227
127. # Astma øker. Hvorfor?http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1467&ID=3150
128. # WHO: Barn er mest sårbare href="http://www.who.int/entity/ifcs/documents/forums/forum4/en/11inf_en.pdf
129. # Tidligere løfterike planer i Norgehttp://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=247
130. # Utkast til ny helselov, 2010. Høringsnotat - Forslag til ny folkehelselov http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/prop/2010-2011/prop-91-l-20102011.html?id=638731
131. # Inneklimaet påvirker produktiviteten http://www.inneklima. com/index.asp?document=547
132. # Ansattes opplevelse av arbeidsmiljøethttp://www.allergiviten.no/index.asp?G=1557&ID=9069
133. # Ørebroskjemaethttp://www.inneklima.com/pdf/orebroskjema.pdf
134. # Ørebrorosen http://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=167
135. # KSM for yrkesbygg http://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=477
136. # Anmodning om å ”droppe go’lukhttp://www.dagbladet.no/nyheter/2006/01/25/455781.html
137. # Mastceller http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1756&ID=2914
138. # Glatt muskulatur http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1562&ID=2923
139. # Vanillin- (vanilloid) reseptorerhttp://toxsci.oxfordjournals.org/cgi/content/full/89/1/1
140. #Intoleranse for acetylsalisylsyre href="http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1545&ID=2576
141. # Pall's nettside med flytskjema(på tysk)http://www.martinpall.info/wp-content/uploads/2009/12/MCS
142. # Makrofager http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1756&ID=9700
143. # Evidence based medicine, http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_medicine#Evidence-based_guidelines
144. # SPECThttp://www.ibfm.cnr.it/mcet/Background/SPET_methods/spet_methods.html

(Sist oppdatert 12..mai, 2011)
Kjell Aas©

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMiljøhemming: Lenker fra boken Miljøhemming - en skjult funksjonshemming

 

AKTUELLE KATEGORIER :
allergi
mekanismene
om innemiljø og inneklima
yrkesbygg
sykdommene
kjemiske agens
sykdommer og plager
skoler og barnehager
egen bolig
generelt om innemiljø og helse
overfølsomhet
litteratur
sykdom og helseeffekter