DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Hvorfor tvil om passivhus?

(Spørsmål 15.mars, 2011)
Jeg har med interesse lest det inneklima.com skriver om passivhus og har notert meg betydelig skepsis til konseptet. I Teknisk ukeblad nr 3410 skriver ekspertene fra SINTEF Byggforsk meget beroligende at det allerede er bygget 21 000 passivhus rundt om i Europa med henvisning til www.pass-net.net og det er allerede bygget ca 1 500 i Sverige. Kan vi ikke da føle oss trygge?

SVAR
I Sverige der man har hatt bygging ev passivhus i noen år, er det fortsatt debatt om passivhus.
Den har vært referert,men er nå fjernet i nettsiden til Passivhuscentrum.. Den nettsiden gjengir noen spørsmål og svar om passivhus, men ingen helserelaterte spørsmål og ingen systematiske undersøkelser av erfaringene hos brukerne.


Gjennom den nevnte nettsiden kan både entreprenører og potensielle kjøpere og brukere av passivhus kjøpe en aktuell håndbok.
Her er vi ved et viktig poeng som denne nettsiden har lagt vekt på og vil presisere igjen: bygging krever gode kunnskaper, nøyaktig og kvalifisert håndverk og påpasselighet. Bruken krever også kunnskap og påpasselighet med åpne øyne for mulig risiko slik det er pekt på i artikkelen om dette.

I den artikkelen fra Sintef Byggforsk som du nevner, skrives det da også
"Det som er sikkert er at den norske byggenæringen må belage seg på betydelige endringer de neste årene. De må levere med betydelig høyere kvalitet, med utmerket inneklima ---- ".
Sintef Byggforsk følger opp dette spesielt med kurs om fuktrisiko med særlig tanke på passivhus.

Forfatterne skriver at de er optimistiske på vegne av byggernæringen, men optimisme virker ikke betryggende.
Vi må ha forskningsbasert kunnskap!
Det hjelper oss lite å vite at det er bygget mange passivhus når vi ikke engang vet hvordan selv perfekt bygde passivhus virker på helse og funksjonsevne hos brukerne.
Skepsis er berettiget ut fra massive erfaringer i dette landet om dårlige bygg og feil bruk i forhold til behovet for boliger og yrkesbygg med helsefremmende og sykdomsforebyggende inneklima.
Det foreligger ennå ikke noen vitenskapelig holdbar undersøkelse av brukernes erfaringer, helsekonsekvenser og opplevelse av inneklimaet i passivhus.
Vi burde hatt en systematisk gjennomført undersøkelse av dette som vel å merke er relevant for de ulike klimaforholdene i Norge, før konseptet tvinges på byggenæringen og boligbrukere.
Her har visst myndighetene sett bort fra føre-var-prinsippet!

(Sist oppdatert 17.mars, 2011)
Kjell Aas©

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideHvorfor tvil om passivhus?