DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Syk av sykehusets inneklima

Astma/allergi/hypersenitivitet og sykehusopphold i dårlig inneklima
(Spørsmål 15.februar 2011 med e-post noe forkortet av redaktøren)
Hei. Kommer ikke inn i spørreskjemaet til www.inneklima.com, så jeg tillater meg å sende dette direkte til deg.

Har astma/allergi/hypersensitive luftveier, ekstrem tretthet og allergier mot medikamenter som konsekvens av i fuktskadet bolig. Når jeg får et nytt medikament, kan jeg enten ikke bruke dette etter kort tid pga. forverring av astma/allergi, eller jeg kan gå på det over noe tid før jeg begynner å reagere.
Dette gjør det spesielt vanskelig mht. smertestillende tabletter. (Tåler ikke paracetamol, har over lengre tid gått med stadig forverring av astma, spesialist mente det var lite sannsynlig at jeg reagerte på NSAIDs og har foreskrevet dette i stort kvantum.
Da jeg seponerte NSAIDs ble blodtrykket normalisert, pusten veldig bra og resten av kroppen er som ny.

Jeg er 100 % ufør. Har nå fått en smertefull tilleggsykdom som nødvendiggjør behandling på sykehus
I universitetssykehusets poliklinikk hvor jeg er henvist, reagerer jeg både i luftveier og hud.
Å legge meg i narkose i et nærmere 100 år gammel murbygning med synlige fuktsskader utvendig oppfatter jeg som å ”gamble” med allergi/astma/sensitiviteten min.

Tilgjengelighetsloven gjelder også for inneklima slik jeg har forstått. Pasientrettighetsloven §§ 2-1 rett til nødvendig helsehjelp, og § 3-1 pasientens rett til medvirkning er vel mest relevante i denne sammenhengen

Hva gjør jeg når grunnsykdommen min er så spesiell at sykehuslegen tror det hele er psykisk/hysterisk?
Jeg har hatt episoder med kraftige allergiske/sjokk lignende reaksjoner etter opphold i dårlig inneklima. Jeg blir redd når jeg begynner å kjenne at jeg reagerer med tørrhet i munnen og pusteproblemer med piping. Psyken påvirker vel også det fysiske.?

Jeg har ikke ”råd” til å miste mer av den fungeringen jeg har i dag fordi jeg ikke blir hørt og tatt på alvor. Ingen legger seg inn på et sykehus når de vet at de kan komme ut igjen med flere helseplager enn da de ble skrevet inn.
Kan inneklima.com sette søkelys på problemene med dårlig inneklima i sykehusbygninger?

SVAR
(23. februar 2011)
Det er dessverre mange som opplever at inneklimaet på sykehus er så dårlig at de blir syke der med symptomer på den aktuelle typen overfølsomhet (hyperallergi, hyperreaktivitet med astma, kjemisk miljøintoleranse mm.).
Dårlige erfaringer fra tidligere opphold gjør at de ikke våger nye innleggelser, selv om sykehusbehandling er påkrevd.

Inneklimaproblemene knyttes dels til dårlige bygninger med dårlig ventilasjon og dels til bruksforhold som vaffelsteking o.l. til plage for eggallergiske pasienter (og besøkende), mange parfymedufter ikke bare fra mennesker, men fra rengjøringsmidler mm. virker i samme retning for mange med astma eller kjemisk miljøintoleranse.

Noen sykehus og sykehusavdelinger er kommet langt i bedring av dette, men mye gjenstår. Noen sykehus bl.a.i Canada følger mynndighetenes anbefalinger om parfymefrie miljøler og det blir det mer av også i noen norske sykehus,men noen bygninger er med alderen blitt uegnet for pasienter med utalt overfølsomhet mot miljøirritanter.

Denne del av problemene som du nevner, synes jeg sogner til pasientombudet pasientombudet. På nettsiden til ombudet finner du lenke til ombudet for din landsdel.
Send din e-post dit og vedlegg gjerne mitt svar og evt. kopier av dokumenter av interesse på www.inneklima.com og www.allergiviten.no.

Narkose?
Overfølsomhet mot midler i gruppen NSAIDs ("NonSteroidAntiInflammatory Drugs") der paracetamol og acetylsalisylsyre er mye brukt, er en hyppig årsak til astma, men behøver ikke bety at det også er risiko for overfølsomhet for midler som brukes til narkose. Din sykehistorie krever imidlertid at narkoselegen(e) tester ut dette på beste og mest forsvarlige måte og går varsomt frem. De er vant til å behandlepasienter med overfølsomhet mot narkosemidler

PS Brevkassen til www.inneklima.com er sperret fordi nettsiden er utsatt for hacking som vi må forhindre. Derfor kan du gjerne skrive direkte til meg.

Jeg skal forsøke åfølge opp dette noe og er interessert i å få se pasientombudets svar til deg.

(Sist oppdatert 23. februar 2011)
Kjell Aas©

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSyk av sykehusets inneklima