DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Tvilsom"autoritet" om MCS (kjemisk miljøintoleranse/MCS)

Nettsiden Uptodate.com drives av British Medical Journal (BMJ).
Mange mener at dokumenter på denne nettsiden gjenspeiler gjeldende medisinsk autoritet. Det er nok av den grunnen at helsebiblioteket anbefaler denne nettsiden. Det er da en stor skuffelse at viktige oversiktsartikler der ikke holder mål for vitenskapelig troverdighet.

???

???

Siste oppdatering av nettsiden var i januar 2010. Den har der en omfattende artikkel om MCS under tittelen Overview of idiopathic environmental intolerance (multiple chemical sensitivity) av Donald W Black og Scott Temple.
(Du må klikke på den nettsidens "Accept" for å komme frem til artikkelen).

Begge forfattere er professorer i psykiatri, og artikkelen med et utvalg av 94 litteraturreferanser bærer preg av det. I følge den artikkelens tekst og konklusjon er MCS entydig og uten tvil en psykiatrisk tilstand hos somatoforme personer, men forfatterne har ikke fått (eller ikke tatt) med seg relevant forskning som gir helt andre konklusjoner.


I en oversikt som dette forventes det at forfatterne tar opp alle relevante argumenter om årsaksforhold og drøfter den aktuelle litteraturen.
Alle MCS pasientene deres forteller om reaksjoner som utløses av kjemisk eksponering. En skulle tro at psykiatere i den situasjonen først og fremst lyttet til sine pasienter og vurderte tilstanden ut fra det pasienten forteller, uten dominerende faglige skylapper.
Tanker om at det kunne dreie seg om noe annet enn psykologiske avvik synes imidlertid å ha vært helt fraværende.
Verken tekst eller litteraturliste nevner relevant biokjemisk forskning. I teksten på 19 tettskrevne sider forekommer ikke ordene biokjemi (biochemistry)og biokjemisk (biochemical) og heller ikke ordet capsaicin i det hele tatt.

Her synes det å foreligge et klart eksempel på bias.
Da er det vanskelig for vitenskapelig orienterte lesere å oppfatte forfatterne som autoriteter på det aktuelle området.

Inneklima.com's redaktør finner det korrekt å informere uptodate's ansvarlige om denne teksten.
Den nevnte artikkelen viser til en rekke psykiatriske og psykologiske forskningsforsøk som har til dels grove metodefeil av annen art, men det er for omfattende å ta opp her. Noe er omtalt kort i artikkelen Kjemisk miljøintoleranse . Diskusjon.

Engelsk tekst i brev til de ansvarlige for nettsiden uptodate.

Uptodate editors.
I want to inform you that I as the editor of the Norwegian www.inneklima.com have published a quite critical review of one of your documents (Black DW, Temple S (2010): Overview of idiopathic environmental intolerance (multiple chemical sensitivity) in http://www.uptodate.com/online/content/topic.do?topicKey=somato/2302&selectedTitle=1%7E9&source=search_result.

Many consider that your website reflects authoritative medical information, so I was surprised and disappointed to read this article in your website.
I find it correct to translate some of my Norwegian text for your understanding -:

"Both authors are professors in psychiatry and this article ------- illustrates how experts in one field of medicine may express biased views. ---
In a review like this the reader expects that the authors deal with all arguments relevant to the given field, and comment on arguments under discussion among scientists.
All patients with multiple chemical sensitivity (MCS) report symptoms due to some or other chemical exposure. Then, we should believe that psychiatrists principally listen to their patients without blinkers, but in this paper thoughts seem to be absolutely absent about anything other than psychiatric causes. This occurs in spite of a number of newer biochemical reports which seem to support the patients ideas of biochemical mechanisms.

Relevant biochemical research is not referred to at all neither in the verbose text nor in the literature list. Words such as "biochemistry", "biochemical" and "capsaicin" are not found!

Obviously, this article illustrates bias to everyone with scientific experience, and raises doubts about the authority of the authors in question and about the scientific value of your website."

(This translation is added to the Norwegian text in www.inneklima.com.
Sincerely yours
Kjell Aas
professor dr. med. emeritus

Black DW, Temple S (2010): Overview of idiopathic environmental intolerance (multiple chemical sensitivity) BMJ: Uptodate Uptodate.com

(Sist oppdatert 14. februar 2011)
Kjell Aas©

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideTvilsom "autoritet" om MCS (kjemisk miljøintoleranse/MCS)