DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Dårlig inneklima med helseproblemer i skoler -også i andre land

Dårlig inneklima gir plager i mange skoler i Europa

En undersøkelse har vist at inneluftkvaliteten er dårlig i en rekke skoler i Europa.
Foruten skoler i Norge, deltok skoler i Danmark, Sverige, Frankrike og Italia.

Mange klasserom hadde for høyt CO2 og for mye svevestøv i luften. Undersøkelsen gjaldt hvilke konsekvenser dette hadde for luftveisplager hos elevene uten at andre parametre som temperatur, luftfuktighet og avgassinger ble vurdert. Elever i klasserom med høyt CO2 og mye svevestøv hadde mer snue og tørrhoste (også om natten) enn elever fra klasserom der forholdene var bedre.
Grundige undersøkelser av luftveiene viste endringer som forklarte symptomene.

Helsebiblioteket har hele artikkelen

Kjell Aas ©
(Sist oppdatert 9. september 2010)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideDårlig inneklima med helseproblemer i skoler -også i andre land