DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Sviktende renhold og helserisiko under streik

(Spørsmål 2. juni 2010)
Hei. Det er streik, og renholderne har forlatt skolen. Ingen renholdere er på jobb. Bare rektor/virksomhetsleder kan foreta "nødvendig" renhold.

Skolen er en 1-10 skole, men 40 lærere og over 200 elever.

Mitt spørsmål er: Hvor lang tid kan det gå før a) elevene og b) lærerne må forlate skolen på grunn av for dårlig inneklima? /p>

SVAR <
(2. juni 2010)
Godt spørsmål som gjelder mange skoler og barnehager nå!

Hvor lenge dette kan være forsvarlig avhenger helt av om og hvordan skolen (og barnehagen) er tilrettelagt for å ha et rent inneklima,se om dette i Renhold anno 2010.

Det er klart at dårlig renhold ofte gir kjemisk belastet svevestøv bl.a. fra høye støvsamlende hyller etc. og kan gi mange plager både hos elever og personalet, se Renhold i skoler: Renhold i skoler. >/p>


Fanden er allerede på veggen, på og i hyllene,osv.osv.

Inneklimaet i mange skoler er for dårlig fra før! Manglende renhold kan fort gjøre det verre og først for sårbare elever.

Hvis det skjer, bryter skolen opplæringsloven. Av loven og i veiledningen til den og til Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.v. kreves det at det skal holdes rent, men det er ikke angitt noe sted i forskriftene om hvordan og hvor ofte klasserom skal rengjøres.

Da var det mer presist formulert i Forskriften fra 1931:
(SITAT): ---- : §12. Hver dag etter at skolen er slutt, skal skoleværelsene rengjøres.
Tørrfeiing er forbudt.
Gulvet vaskes med våt klut. Vindusposter, pulter, veggtavle, bord, benker og stoler skal tørres med våt klut og denne må ikke brukes på gulvet…… Minst en gang årlig – før skolen begynner om høsten – foretas hovedrengjøring av alle skolens rom med vasking også av vegger og tak. -----
§14. Har skoleværelsene vært brukt til møter, skal de straks etter møtet luftes grundig ut. Inventaret, pulter, veggtavle, bord, benker og stoler m.v. skal vaskes med våt klut, og gulvene i de benyttede rom, ganger og trapper skures omhyggelig. Før dette er gjort, må det under ingen omstendigheter holdes skole i rommene.
§ 16. Finner helserådet at en skole på grunn av overfylling, dårlig vedlikehold, fuktighet, urenslighet, dårlig lys – eller lufttilførsel eller andre mangler er skadelig for barnas helse, kan det pålegge vedkommende å rette manglene og forby at skolen brukes før det er gjort.
(Sitat slutt).

Nå som den gang er det helsemyndighetene som må inspisere og vurdere dette, dvs. kommunelegen for barna, mens det for personalet er forholdet til arbeidsmiljøloven som gjelder omtrent med samme krav hva angår inneklimaet.

Denne streiken burde aktivere kommuneleger, verneombudene og arbeidstilsynet mange steder.

Se også Skolenes inneklima anno 2010 og følg lenkene.

Kjell Aas©
(Sist oppdatert 2. juni 2010)

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideSviktende renhold og helserisiko under streik